15.6.14

Canyelles, designat membre del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona en qualitat d'expert

Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social, i amb un trajectòria en matèries socials, ha estat proposat per a formar part del Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona en qualitat d'expert. A nivell català, Canyelles havia format part del Consell de Benestar Social de Catalunya, en qualitat de gerent de l'Institut Català del Voluntariat.

El Consell Municipal de Benestar Social de Barcelona es va crear l'any 1988 com a òrgan consultiu i de participació de l'àmbit de benestar social a la ciutat. Té com a propòsits promoure una cultura de benestar social a la ciutat, validar les línies d'actuació en política social i fomentar la concertació entre els agents implicats. Actua des d'una visió de la política i del benestar social àmplia i integradora, analitzant la realitat social des de la seva especificitat, però sense perdre de vista la visió i l'acció globals per transformar-la. Valora els diversos problemes des de la seva complexitat i interrelació i, al mateix temps, intenta afavorir la integració en la planificació de les polítiques públiques relacionades amb el benestar social.

La incorporació es va produir en la sessió del 10 d'abril passat, en el qual es van elegir els membres de la Comissió Permanent.

Canyelles, elegit pel Plenari del Consell Municipal de Benestar Social com a expert de la Comissió Permanent

El 10 d’abril el Plenari del Consell Municipal de Benestar Social va realitzar les eleccions a la Vicepresidència associativa així com les de les entitats, organitzacions i experts  que han de formar part de la Comissió Permanent segons el nou Reglament de Funcionament Intern del Consell, aprovat pel Plenari Municipal de 28 de febrer de 2014.

El desplegament del Reglament ha comportat entre d’altres una nova composició del Plenari del Consell, amb la incorporació de noves entitats socials i dels ajustos per adaptar-se a la normativa de Participació Ciutadana.

La Vicepresidència associativa, un dels nous òrgans, serà representada per la Sra. Mercè Torres Lafuente, vicepresidenta de Creu Roja a Barcelona.

Representants d'Entitats Socials, 8 entitats:
 • Cáritas a Barcelona
 • Taula del Tercer Sector Social
 • Federació Catalana de Voluntariat Social (FCVS)
 • Federació Catalana de Drogodependències (FCD)
 • Federació d'Associacions de Veïns/es de Barcelona (FAVB)
 • Federació d'Entitats d'Atenció i Educació a la Infància i Adolescència (FEDAIA)
 • Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS)
 • Fundació SURT
Representants de les Associacions Empresarials i Gremials i de les Centrals Sindicals, 2 entitats:
 • Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
 • Confederació de Cooperatives de Catalunya
Representants de l'Àmbit Universitari i Professional, 2 entitats:
 • Col·legi de Treball Social de Catalunya
 • Col·legi d'Educadors i Educadores Socials de Catalunya
Experts i Expertes, 2 membres:
 • Josep Maria Canyelles i Pastó
 • Begoña Roman