17.1.14

CCOO i la Responsabilitat Social Empresarial a Catalunya

Article del Butlletí RScat
Responsabilitat Social a Catalunya
Consell de Relacions Laborals de Catalunya

CCOO aposta per l'RSE, com a instrument que ha de contribuir a la consolidació d'un model econòmic més sostenible i responsable, amb plena participació dels interlocutors socials que, alhora, reforci el caràcter indissoluble i amb vocació de permanència del diàleg que durant aquests últims anys ha  possibilitat les relacions entre els poders públics i els agents econòmics i socials.

En l'actual situació de crisi, aquesta aposta per l'RSE ha de representar un valor afegit tant per a les organitzacions sindicals com per a les empreses, les administracions públiques i el  territori per afavorir la creació d'ocupació i la  identificació de línies d'actuació  associades  a  les  noves  necessitats de  les persones, als processos d'investigació i al desenvolupament i innovació. Tot això ha d'anar inexorablement acompanyat de processos formatius per a l'adaptació dels treballadors i treballadores a les noves tecnologies i a la cultura de la sostenibilitat ambiental.

Les empreses, les administracions públiques i les organitzacions han d'incorporar mitjançant l'RSE  noves perspectives en la promoció de la sostenibilitat i el respecte al medi  ambient, amb compromís  social en  unes relacions laborals que impulsin una sortida accelerada de la crisi. Iniciant també el camí d'una economia més sostenible i inclusiva, amb alts nivells d'ocupació i alta productivitat que conservi els recursos naturals i redueixi els impactes ambientals. Tot això, combinat amb mesures addicionals que possibilitin una major cohesió social.

Les noves realitats fan que avui CCOO vulgui donar resposta als interessos de tots els treballadors i treballadores hagi de tenir en compte la diversitat del món laboral i les noves realitats. Mantenint les reivindicacions comunes: el salari, la jornada laboral, les condicions de treball, les condicions salut i de vida en general, etc., però ampliant la intervenció sindical a aquestes noves situacions del espai de treball com és l'RSE.

CCOO de Catalunya creiem que cal un nou Impuls de l'RSE com a estratègia en la creació d'ocupació vinculada al valor de la sostenibilitat en la seva estratègia de desenvolupament. Ocupació que ens ajudaria a la sortida de la crisi actual endegant el camí d'una economia intel·ligent sostenible i inclusiva amb nivells alts d'ocupació i alta productivitat. Conservant els recursos naturals cercant més fots d'energies renovables respectuoses amb el medi ambient, tot això combinat amb la cohesió social.

Per tot això CCOO de Catalunya estem interessats en impulsar i promoure l'RS, considerant-la com un component més de la nostra activitat sindical, alhora que estem interessats a dur a terme aportacions que ajudin a visualitzar les mancances  i també les seves potencialitats futures.

Salvador Seliva i Ponce
Responsable Departament de Responsabilitat Social de sub/contractació de la Secretaria d'Acció Sindical i Política Sectorial de CCOO de Catalunya

Font: www20.gencat.cat