1.1.14

Engega aracoop, un programa per a renovar, ampliar i enfortir l'economia social i cooperativa a Catalunya

Aracoop sol

Programa de col·laboració público-privada entre la Generalitat de Catalunya, a través del departament d'Empresa i Ocupació, i la Confederació de Cooperatives de Catalunya, i que forma part del programa "Catalunya Emprèn".

L'estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020) és el full de ruta del Govern per reactivar l'economia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, més sostenible i més integrador.

Aquest document s'inspira en l'Estratègia Europa 2020, que ha d'ajudar l'economia europea a recuperar-se de la crisi a través de l'impuls de la competitivitat, la productivitat i el creixement.
La Comissió Europea destaca que les cooperatives són un dels agents que poden ajudar a assolir l'estratègia 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador:
 • Creixement intel·ligent: desenvolupament d'una economia basada en el coneixement i la innovació.
 • Creixement sostenible: promoció d'una economia que utilitzi més eficaçment els recursos, que sigui verd i més competitiva.
 • Creixement integrador: foment d'una economia amb un alt nivell d'ocupació que redundi en la cohesió econòmica, social i territorial.

Impulsant i desenvolupant accions en diferents àmbits estratègics:
 • Cooperativisme al territori: sessions d'impuls del cooperativisme als vivers i serveis de suport a l'emprenedoria; estratègies empresarials aplicades a la creació de cooperatives; enfortiment de les empreses socials; sessions de networking.
 • Cooperativisme als agents socioeconòmics: tallers sobre estratègia empresarial social i cooperativa.
 • Cooperativisme a les escoles: materials i recursos pedagògics per als professionals de la docència i l'alumnat.
 • Cooperativisme a les universitats: seminaris divulgatius i pràctiques d'aprenentatge.
 • Creixement cooperatiu: acompanyament estratègic per al creixement i la internacionalització d'empreses socials i cooperatives.
 • Formació per a l'excel·lència de les cooperatives: programes de professionalització de directius i directives, accions formatives per a socis, sòcies i membres dels consells rectors; programes per fomentar la participació dels associats.
 • Innovació social i cooperativa: espai de creació de noves activitats, acompanyament per a la transformació d'empreses en situació de concurs de creditors en cooperatives i altres transformacions.
 • Posicionament de l'economia social i cooperativa: creació d'una plataforma d'intercanvi, diàlegs cooperatius i altres instruments i materials de comunicació i divulgació.
Més: www.cooperativescatalunya.coop/index.php/recursos/aracoop#.UsH1afYsxwd