11.3.12

Reflexions sobre l'estudi que avala l'homeopatia

Ha aparegut un nou estudi sobre l'homeopatia, però aquest sembla que hagi estat fet amb recursos per a garantir-ne un bon resultat, amb una certa voluntat d'exhaustivitat i sobretot amb la inteció de no justificar un apriorisme sinó de tenir un criteri racional, objectiu i científic per a valorar si el govern ha de fer-se càrrec de les despeses assistencials i farmacèutiques d'aquesta medicina. Per cert, no estem parlant dels nostres governs sinó del suís, que té una reputació en aquesta mena d'informes prou alta.

Hem entrat en alguna ocasió en el debat sobre la medicina homeopàtica. Ara fa un any, es reprenia públicament el debat i aquest és un extracte del que deia a la reflexió publicada en aquest bloc:
16.3.10 La polèmica sobre la medicina homeopàticaFa pocs s'ha reprès la polèmica sobre la medicina homeopàtica a partir de dos articles publicats:
[...] Tots els esdeveniments al voltant de la grip A, els canvis de criteri amb les pandèmies, i un llarg etcètera alerten contra els interessos de certes empreses, les quals lògicament veuen en l'homeopatia un competidor. Sols cal pensar el que s'estalviaría la Seguretat Social en medicacció, tant pel preu dels medicaments com perquè l'estat de salut augmentaría només evitant els efectes secundaris de la medicació al·lopàtica, sense comptar amb els beneficis per a la salut del tractament homeopàtic.

N'hem parlat amb moltes ocasions, i ho hem abordat a partir de la manca de transparència de les farmacèutiques i les sospites de manca de conductes socialment responsables. 

Aprofitem per a proposar una entrevista feta ja fa força anys a Manuel Arrieta, antropòleg, metge i metge quàntic, a la contra de la Vanguardia: Avanzamos hacia la medicina de la energía.
Però la reflexió de fons no és exclusivament per l'homeopatia. Fa quatre anys vaig escriure un article crític envers certes persones pretesament de ciència que no usen el mètode científic i envers la creença generalitzada que cal confiar a cegues en els tècnics experts d'una empresa. Algunes de les reflexions que hi feia són:
22.4.08 No ens hem de refiar dels tècnics i tècniques a cegues!
[...] creure a cegues en les preteses certeses 'tècniques' avui no es correspon amb una actitud assenyada ni científica.
[...] Seria bo que, des dels posicionaments 'tècnics' no es fessin certes afirmacions categòriques que al cap d'uns anys poden sonar ridícules. Per exemple, encara hi ha metges de la medicina tradicional que ras i curt se'n burlen de la medicina homeopàtica.
[...] Malgrat els codis deontològics, no tots els i les professionals tenen un marc d'actuació marcat per la Responsabilitat Social. És dir, les persones en poden saber molt, però si l'empresa no avantposa criteris per a tenir un comportament ètic i ser socialment responsable, del coneixement se'n poden fer usos molt diversos.
[...] Per posar un altre exemple, fa dos dies hi ha haver un congrés de metges on van parlar de l'augment de resistència dels polls i van donar alguns consells. Hi ha algun motiu per a creure el que diuen unes persones que de manera prou generalitzada han estat condicionades pels interessos de les farmacèutiques? Òbviament no van parlar de productes naturals molt efectius però que no donen marges econòmics... Poso aquest exemple per a no parlar del tema més profund i aquí inabastable de certs usos de les vacunes...
[...] Algú ens vol fer creure que ens n'hem de refiar d'una 'classe tècnica' sotmesa als interessos d'unes empreses mancades d'RSE???
De l'estudi suís cal destacar que afirma que l'homeopatia és eficaç i rendible, però també se'n poden extreure altres idees:
[...] Cuando estos estudios mostraron que, inevitablemente, la medicina homeopática no “funciona”, la evaluación real y precisa debe ser que los estudios se han creado para refutar la homeopatía … o simplemente, el estudio fue un ensayo exploratorio que buscó evaluar los resultados de un nuevo tratamiento (ensayos exploratorios de esta naturaleza no están destinados a probar o refutar el sistema de la homeopatía, sino sólo para evaluar que el tratamiento específico para una persona con una condición específica ).
[...] Shang y su equipo determinó que había 22 “de alta calidad” entre los estudios homeopáticos, pero sólo nueve de “alta calidad” entre los estudios médicos convencionales. En lugar de comparar estos ensayos de alta calidad (lo que habría mostrado un resultado positivo para la homeopatía), el equipo de Shang creó criterios para ignorar la mayoría de los estudios de calidad alta homeopáticos, con lo que inventaba el apoyo a su hipótesis original y los prejuicios de que los medicamentos homeopáticos no pueden ser efectivos (Lüdtke, Rutten, 2008).
No és que proposi anar a caçar bruixes... però què n'hem de fer dels "científics" que van liderar els estudis que ara s'afirma d'alguna manera que estaven manipulats? Una primera conclusió seria la de no fiar-nos a cegues dels tècnics, oi? Però a més, resulta que darrera hi ha empreses i interessos. No caldria entrar a investigar al voltant de la publicació d'estudis amb intencionalitats insanes? Potser seria hora de condemnar alguna empresa per induir a l'alteració de la veritat científica per interès propi, a partir dels indicis penals. I per descomptat analitzar si algunes persones han estat elaborant la investigació amb voluntat no manifesta de demostrar una idea preconcebuda per interès del finançador. Això no és cacera de bruixes ni venjança. Això seria evitar que la derivada que la ciència ha agafat en els últims anys d'estar absolutament controlada per interessos empresarials no ètics tendís a corregir-se. Si algú ho creu una exageració podeu llegir Quasi tots els resultats d'estudis biomèdics publicats són falsos.

D'altra banda, el més interessant seria que tots els governs comencessin a assumir l'homeopatia en la despesa sanitària. Tinc la sensació que suposaria una disminució important en la despesa!