16.3.12

Pren la teva responsabilitat! · ¡Toma tu responsabilidad! · Take your responsibility!

Pren la teva responsabilitat! Assumeix un comportament ètic arreu: a l'empresa que dirigeixes, a l'organització on treballes, davant l'Administració, a l'entitat on fas voluntariat, a casa, al barri, comprant... Per més paradoxal que pugui semblar contemplant com va tot, cada cop el futur de la humanitat depèn més del que cadascú de nosaltres faci: com a consumidors, com a treballadors, com a directius, com a voluntaris, com a investigadors, com a inversors, com a ciutadans compromesos.

¡Toma tu responsabilidad! Asume un comportamiento ético en todo sitio: en la empresa que diriges, en la organización donde trabajas, ante la Administración, en la entidad donde haces voluntariado, en casa, en el barrio, comprando... Por más paradójico que pueda parecer contemplando como va todo, cada vez el futuro de la humanidad depende más de lo que cada uno de nosotros haga: como consumidores, como trabajadores, como directivos, como voluntarios, como investigadores, como inversores, como ciudadanos comprometidos.

Take your responsibility! Adhere to ethical behavior everywhere: in the company you manage, in the organization where you work, before the Administration, in the organization where you volunteer, at home, in the neighborhood, when shopping... For more paradoxical it may seem watching the world, the future of humanity depends more on how each of us acts: as consumers, as workers, as managers, as volunteers, as researchers, as investors as engaged citizens.