27.3.12

Catalunya, tercer pol de la UE en excel·lència científica

[ca] Catalunya, tercer pol de la UE en excel·lència científica


Per esdevenir el pol de coneixement més important del sud d’Europa el Govern crearà una llei de ciència que blindarà la investigació. Aquesta dotarà de més autonomia als centres i incentivarà que els doctorands facin la tesi en empreses. Catalunya es troba en tercera posició europea, només per sota d'Holanda i Suècia. Per la seva banda l'Espanya estricta ocupa la posició 18, molt per sota de la mitjana i, agregant-li Catalunya passaria a ocupar la posició 14.

Josep Corbella (La Vanguardia)
Article / 27 de març de 2012
Descarregar en format PDF (1009 KB) 

[es] Cataluña, tercer polo de la UE en excelencia científica

Para convertirse en el polo de conocimiento más importante del sur de Europa el Gobierno creará una ley de ciencia que blindará la investigación. Esta dotará de más autonomía a los centros e incentivará que los doctorandos hagan la tesis en empresas. Cataluña se encuentra en tercera posición europea, solo por debajo de Holanda y Suecia. Por su parte la España estricta ocupa la posición 18, muy por debajo de la media y, agregándole Cataluña pasaría a ocupar la posición 14.
Josep Corbella (La Vanguardia)
Artículo / 27 de Marzo de 2012
Descargar en formato PDF (1009 KB)