12.3.12

Cooperatives, de treballadors a empresaris

El programa "Valor Afegit" de Televisió de Catalunya ha emès un reportatge sobre les cooperatives amb motiu de l'Any Internacional que se celebra aquest 2012.

Les cooperatives han estat una sortida per a treballadors que per no passar a l'atur s'han fet càrrec de l'empresa. La crisi ha fet augmentar el nombre de cooperatives, que s'enfronten als reptes de guanyar dimensió i millorar-ne la gestió. Cooperatives, de treballadors a empresaris recull els testimonis de les cooperatives Robafaves sccl, Nou Indret sccl i Som Energia sccl, on els seus socis expliquen la seva visió de la cooperativa, l'origen de la seva empresa , o la situació actual en la qual es troben.

Des de Mataró, Esteve Guardiola gerent i soci de Robafaves, llibreria emblemàtica a Mataró i la comarca del Maresme, explica les dificultats que han hagut de superar, i que continuen superant, per no haver d'arribar a plantejar el tancament.

Nou Indret, empresa dedicada a la fabricació de mobles, és l'exemple de cooperativa sorgida arrel del tancament d'una empresa mercantil, en aquest cas per jubilació del propietari, que ofereix la possbilitat de continuar al negoci als treballadors, els quals es constitueixen com a cooperativa de treball. Una de les sòcies, Eulàlia Català, ens explica les dificultats de l'empresa en l'actual marc de crisi.

I la cooperativa Som Energia, amb el testimoni de Marc Rosselló, detalla la innovadora iniciativa de cooperativa de consum i producció d'energia verda que ja té més de 2000 socis; aposta per la producció i el consum d'energies renovables, amb la comercialització d'energia electrica del mercat , i a la vegada treballa per desenvolupar petits projectes de producció d'energia en quatre sectors: biogàs, fotovoltaic, eòlic i biomassa.

Perfecto Alonso, president de la Federació de Cooperatives de Treball, i Xavier López, actual director d'Economia Cooperativa, Social i Treball Autònom, del Departament d'Empresa i Ocupació, reflexionen sobre la importància de l'economia cooperativa en l'actual crisi.

Perfecto Alonso diu que "les cooperatives hem de tenir múscul, però créixer no és créixer només en facturació, sinó també en coneixement, en relacions, en creativitat. Algunes petites organitzacions que estan desenvolupant-se poden aportar molt coneixement i des de la federació mirem de posar-les en contacte". A més,  destaca la importància de la relació del soci amb la cooperativa, relació compromesa que permet sacrificis quan són necessaris.

Les cooperatives també són un vehicle per tirar endavant propostes amb un alt contingut social. Avui dia han augmentat les activitats molt més creatives, les noves tecnologies, l'alimentació ecològica, els nivells professionals, que són les que estan encaminant les persones cap al model cooperatiu. 

Per la seva banda, Xavier López destaca els valors de l'empresa cooperativa, la persona com a eix fonamental de l'activitat i la cooperació, que la fan competitiva per encara el futur. Afirma que "és un model de futur perquè alguns elements que té com a propis són bàsics per a la competitivitat de qualsevol empresa de futur: el model basat en les persones, on les persones han de ser l’eix fonamental de l’activitat; i la cooperació empresarial que qualsevol empresa ha de fer per sobreviure en el temps. Tots dos són dos elements propis del cooperativisme".
Aquest és el reportatge