3.3.12

Formació ambiental a l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

A proposta de la Secretaria de Medi Ambient i Sostenibilitat, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya ofereix com cada any un seguit d’accions formatives de contingut ambiental per a personal de l’Administració de la Generalitat i per al d’ens locals, integrades en els seus plans anuals de formació.

L’Escola i la Direcció General de Polítiques Ambientals coordinen conjuntament l’organització i la realització d’aquestes accions formatives. Enguany, n’hi ha tres adreçades a personal de l’Administració de la Generalitat:
I tres d’adreçades a personal d’ens locals:

0 comentaris: