23.3.12

El sector agroalimentari ecològic continua creixent a Catalunya malgrat la crisi

Així ho indiquen les estadístiques i l’evolució del sector de la producció agrària ecològica catalana 2000-2011

El conseller Pelegrí ha anunciat un nou Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica en què hi participaran 7 departaments i que formarà part de l’Acord Estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació 2012-2015

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, acompanyat del director general d’Agricultura i Ramaderia, Miquel Molins, i del president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, ha presidit, aquest matí, a Barcelona, la presentació de les estadístiques i l’evolució del sector de la producció agrària ecològica a Catalunya 2000-2011.
En el decurs de la presentació, Pelegrí ha remarcat la bona salut de la producció agrària ecològica a Catalunya malgrat el context global actual atès que es manté com una de les comunitats autònomes més dinàmiques i continua la seva línia ascendent tant en nombre d’operadors, com en superfície, en ramaderia, en cellers ecològics, i les empreses comercialitzadores i distribuïdores, i –com indiquen les dades presentades avui- es podria parlar de 2011 com “un any de rècord”.
Com ha fet palès el conseller, el Govern català impulsa l’agricultura i la ramaderia ecològiques tant per l’excel·lència dels productes que se n’obtenen com pels beneficis socials i ambientals que aporten. “Catalunya ha estat pionera a l’Estat espanyol en el camp de la producció agrària ecològica, i, com constaten les dades presentades avui, continua sent-ne una de les comunitats capdavanteres”, ha afirmat Pelegrí.
De fet, i malgrat la crisi, la producció agrària ecològica catalana manté bones perspectives de creixement, esdevenint un dels pocs sectors primaris que té un comportament positiu i constitueix una alternativa per a altres productors i empreses agroalimentàries. “Les dades de creixement demostren que es tracta d’un sector amb vitalitat i bones perspectives de creixement, tant en el mercat intern com per a les produccions orientades als mercats exteriors”, ha constatat Pelegrí, qui ha assenyalat que aquest creixement incideix més en certs subsectors agraris, com ara la vinya, que en els darrers anys està mostrant un elevat dinamisme i perspectives, orientant el seu futur cap a produccions de qualitat amb alt valor afegit. A més, la recent aprovació de les normes europees per a la vinificació permetrà l’etiquetat dels vins com a ecològics i pot ajudar encara més les perspectives de Catalunya en aquest camp. Altres produccions en expansió són l’olivera i la ramaderia de carn, així com les activitats industrials lligades a la producció d’aliments ecològics.
El titular del Departament també ha constatat que, malgrat tot, també hi ha certs subsectors de producció que encara no es desenvolupen al ritme de les necessitats que planteja el creixement del mercat intern de consum, com ara la producció de fruites i verdures, o de llet i productes làctics, que són els productes ecològics més demandats pels consumidors catalans. Val a dir que la conversió d’aquest tipus de produccions encara planteja dificultats tècniques que requereixen “el desenvolupament de solucions adaptades a les nostres condicions, el que passa pel foment de línies de recerca aplicades, la qual és justament una de les nostres prioritats actuals”.
El conseller també ha volgut constatar que la nova Política Agrària Comuna (PAC) suposarà una oportunitat per a ajudar al creixement del mercat ecològic, “que hem d’aprofitar, ara que toca preparar les mesures que s’aplicaran a partir del 2015.
Pelegrí també s’ha congratulat que tot i les dificultats del moment actual, els consumidors segueixen interessats a consumir productes saludables i de qualitat, i ha anunciat que enguany el Departament vol fer un nou baròmetre de percepció i consum dels aliments ecològics entre els consumidors catalans, per a conèixer en detall el que està passant, orientar millor les actuacions a desenvolupar, i seguir apostant per a divulgar els beneficis socials i ambientals d’aquest tipus de producció entre la població catalana. “Des del govern volem oferir al consumidor interessat en els productes ecològics la informació d’on pot trobar i consumir aquest tipus de producte. Per aquest motiu, estem interessats a proporcionar-los una eina que els permeti accedir a aquesta informació, atès que la dificultat de trobar els aliments ecològics és un dels principals motius que frenen el desenvolupament d’aquest sector. Una de les actuacions que estem desenvolupant actualment, i que ens permetrà reforçar la garantia que rep el consumidor, és l’establiment d’unes normes específiques per a aquells operadors que venen productes ecològics directament al consumidor final, especialment quan es tracta de productes que es fraccionen des del seu envàs o contenidor original”, ha explicat el conseller, afegint alhora que també s’està començant a treballar en el desenvolupament d’unes normes de certificació per a la restauració col·lectiva, així com pel reconeixement del producte local.
Josep Maria Pelegrí ha assenyalat que les mesures del Pla d’Acció per a l’alimentació i l’agricultura ecològiques “han tingut efectes positius, però ara tocava actualitzar-ne el contingut”, i per això es va convocar la Jornada de reflexió sobre la producció i l’alimentació ecològiques a Catalunya, el passat 13 d’octubre, a Manresa, amb totes les persones i entitats interessades; i ha avançat que, en conseqüència, “properament presentarem un Programa de foment de la producció agroalimentària ecològica a aplicar al llarg d’aquesta legislatura, en el que hi participaran 7 departaments del Govern, i que pivotarà sobre tres eixos principals: el foment de les produccions, el foment de la comercialització, i el desenvolupament del consum, dins de cadascun dels quals es definiran uns projectes d’actuació, en què hi participaran les unitats més directament relacionades. Així, mitjançant aquests projectes, es podrà concretar i desenvolupar les actuacions necessàries per tal d’aconseguir el desenvolupament del sector ecològic”.
El conseller també ha explicat que algunes de les propostes que s’inclouran en aquest nou Programa de foment formaran part de l’Acord Estratègic per a la competitivitat de l’economia catalana i la millora de l’ocupació 2012-2015, i que en aquests moments, els diferents departaments, i en el cas del DAAM, totes les unitats relacionades, estan acabant de tancar la proposta de Programa de foment que es presentarà en breu. Finalment, Pelegrí  ha apuntat que, a diferència de l’anterior Pla d’Acció, aquest Programa de foment serà un instrument més ajustat a les necessitats i a les possibilitats, no tindrà una concepció tant rígida i heterogènia, i podrà adaptar-se a l’entorn canviant que avui dia té la nostra societat, aprofitant tots aquells impulsos que es vagin generant per part de les empreses agroalimentàries i de la pròpia societat.
El sector agroalimentari ecològic creix i diversifica les activitats tot i la crisi
Per la seva banda, el president del Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE), Daniel Valls, ha estat l’encarregat de presentar les estadístiques i l’evolució del sector a Catalunya 2000-2011. En aquest sentit, ha destacat que la producció agrària ecològica catalana manté bones expectatives de creixement atès que les dades reflecteixen que l’any 2011 ha estat de rècord. Un any més, tot i la crisi, el sector ecològic continua creixent, especialment en nombre d’operadors, en cultius com vinya i oliveres, i en quasi totes les activitats transformadores. El volum de facturació es va disparar durant 2010 –atès que el de 2011 no està tancat-, i fins i tot val a dir que s’observa creixements superiors als de l’any anterior, sobretot en elaboradors/importadors/comercialitzadors. Així, el sector compta amb 277 nous operadors ecològics inscrits (+16,9%) respecte 2010 arribant així als 1.916 operadors, el nombre de productors va créixer un 19,81% el 2011 fins assolir els 1.494 (l’any anterior +17,31%), el d’elaboradors/importadors/comercialitzadors (812) ha pujat un 17,34% (+7,96% el 2010), i la superfície inscrita un +10,69% (+16,77% el 2010).
Agricultura ecològica
El president del CCPAE ha explicat que els cultius majoritaris en agricultura ecològica són els típicament mediterranis (vinya, olivera i cereals són els predominants), sent la vinya el principal conreu ecològic de Catalunya (27% del total de superfície de conreus) i el seu cultiu (5.316 hectàrees) ha pujat un +15,62% el 2011; mentre que el d’oliveres ecològiques (4.620 Ha), el segon per importància (23% del total de superfície de conreus), ha pujat un +18,25%; i els cereals continuen tercers (19% del total de superfície).
Ramaderia ecològica
D’altra banda, com ha afegit Valls, la ramaderia ecològica a Catalunya compta amb 573 explotacions (+16,7% respecte 2010), sent el vaquí de carn, amb 313 explotacions, la principal activitat (+12,59% respecte 2010). L’oví de carn és la segona per importància (+19,23% que 2010), amb 93 explotacions, i hi ha altres activitats que també creixen i prenen importància, com ho fan considerablement el cabrum de carn, que passa de 58 a 65 explotacions (+12,07%), l’equí de 33 a 47 (+42,42%), i l’avicultura de carn, de 12 a 17 (+41,17%), entre d’altres.
Indústries agroalimentàries ecològiques
Catalunya, tot i disposar de menys superfície destinada a la producció ecològica en relació a altres comunitats autònomes de l’Estat, inverteix més recursos en indústria agroalimentària. En aquest sentit, les activitats industrials se situen en 695 (+14,12% respecte a 2010).
Val a dir que l’agroindústria ecològica catalana es caracteritza per una gran diversificació d’activitats transformadores. Així, per activitats industrials, destaquen: l’elaboració i/o embotellament de vins/caves/escumosos: 108 cellers (+25,58% respecte 2010); comercialització i/o distribució: 94 empreses (+25,33%); i manipulació i/o envasament de la producció hortofructícola: 65 empreses (+10,17%).
Dades econòmiques
Finalment, en volum de facturació, el sector també va créixer un +23,53% del 2009 al 2010, passant de 85 milions d’euros a 105 milions d’euros; i els subsectors amb més volum de facturació el 2010 són la vinya i l’elaboració de vins, caves, sidres i altres begudes alcohòliques (18%); la comercialització i distribució (14%); i en tercer lloc, cereals i manipulació, envasament i transformació de grans (12%). Val a dir que el volum de facturació creix en gairebé tots els sectors, llevat del de i fruiters i cítrics, i que el de fruits secs es recupera de la forta baixada de l’any anterior.
Finalment, Valls ha assenyalat que el CCPAE té 24.243 productes agroalimentaris ecològics autoritzats, 3.162 dels quals corresponen al passat exercici, i que aquesta i moltes altres magnituds estadístiques i econòmiques com les ja explicades constaten la solidesa del sector ecològic català, que està resistint aquests anys de crisi gràcies a un consum fidel i creixent.