30.3.12

Principis i valors del cooperativisme

Amb motiu de l'Any Internacional de les Cooperatives, que se celebra aquest 2012, publiquem els principis i valors del cooperativisme.

Els valors cooperatius
Les cooperatives estan basades en els valors d'autoajuda, autoresponsabilitat, democràcia, igualtat, equitat i solidaritat.
Els principis cooperatius
Aquests valors són posats en pràctica a través dels principis cooperatius, les pautes mitjançant les quals els cooperativistes desenvolupen les seves empreses cooperatives


L'Aliança Cooperativa Internacional, creada el 1895, en el seu darrer Congrés de Manchester el setembre de 1995, va adoptar la Declaració sobre la Identitat Cooperativa, que inclou un conjunt revisat de principis que pretén guiar les organitzacions cooperatives a principis del segle XXI.

Principis i valors del cooperativisme

Primer principi: ADHESIÓ VOLUNTÀRIA I OBERTA
Les cooperatives són organitzacions voluntàries, obertes a totes les persones capaces de fer-ne servir els serveis i disposades a acceptar les responsabilitats de ser-ne sòcies, sense discriminació social, política, religiosa, racial o sexual.

Segon principi: GESTIÓ DEMOCRÀTICA PER PART DELS SOCIS
Les cooperatives són organitzacions gestionades democràticament per les persones sòcies, que participen activament a l'hora d'establir-ne les polítiques i prendre decisions. Els homes i les dones escollits per representar i gestionar les cooperatives en són responsables davant les persones sòcies. S'exerceix la igualtat en el dret a vot: un/a soci/a, un vot.

Tercer principi: PARTICIPACIÓ ECONÒMICA DELS SOCIS

Las persones sòcies contribueixen equitativament al capital de les cooperatives. Una part d'aquest capital és de propietat comuna de la cooperativa. D'altra banda les persones sòcies reben una compensació limitada en relació al capital aportat i són qui assignen els excedents per al desenvolupament de la cooperativa, mitjançant l'establiment de reserves, una part de les quals seran irrepartibles, per beneficiar als socis/es en proporció a les seves operacions amb la cooperativa i per al suport d'altres activitats que siguin aprovades.

Quart principi: AUTONOMIA I INDEPENDÈNCIA
Les cooperatives són organitzacions autònomes d'autoajuda gestionades per les persones sòcies. Si firmen acords amb altres organitzacions, governs inclosos, o bé si aconsegueixen capital de fonts externes, ho fan en termes que assegurin el control democràtic per part de la massa social i mantinguin l'autonomia cooperativa.

Cinquè principi: EDUCACIÓ, FORMACIÓ I INFORMACIÓ
Les cooperatives proporcionen educació i formació a les persones sòcies, als representants escollits, als càrrecs directius i als treballadors/es per tal que puguin contribuir d'un manera eficaç, al desenvolupament de les cooperatives. Aquestes informen el gran públic, especialment els joves i els líders d'opinió, de la naturalesa i els beneficis de la cooperació.

Sisè principi: COOPERACIÓ ENTRE COOPERATIVES
Les cooperatives serveixen al seu teixit social de la manera més eficaç, possible i enforteixen el moviment cooperatiu treballant conjuntament amb estructures locals, nacionals, regionals i internacionals.

Setè principi: INTERÈS PER LA COMUNITAT
Les cooperatives treballen per aconseguir el desenvolupament sostenible de les seves comunitats mitjançant polítiques aprovades pel seu teixit social.