21.3.12

Eines per al càlcul d’emissions de CO2: Guia i Calculadora

logo OCCC

L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic ha actualitzat la Guia pràctica per al càlcul d’emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i la Calculadora (versió 2012)

La Guia inclou els últims factors d’emissió disponibles, i serveix per estimar les emissions derivades del consum energètic i del transport, així com les emissions fugitives de gasos fluorats, de qualsevol organització, com per exemple administracions públiques, ajuntaments i particulars. També inclou un annex per estimar les emissions associades a la celebració d’esdeveniments, i un exemple d’estimació d’emissions en ens públics. La Calculadora permet obtenir les emissions automatitzadament a partir dels factors d’emissió que recomana la Guia. Ambdues eines s’actualitzaran cada 1 de març de l’any vigent amb les últimes dades disponibles.
Igualment, la intenció d’aquesta Guia és servir com a base de càlcul en el Programa d’acords voluntaris per a la reducció d’emissions de GEH que impulsa l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
Més informació

Enllaç a l'apartat Eines per al càlcul de GEH