13.3.12

El Comitè d’Ètica dels Serveis Socials dóna a conèixer el Qüestionari d'espais de reflexió ètica en serveis d'intervenció social

Per tal de conèixer la realitat existent i obtenir un registre de les activitats vigents dels centres de serveis socials, el Comitè d’Ètica dels Serveis Socials de Catalunya ha creat el Qüestionari d'espais de reflexió ètica en serveis d'intervenció social.

Mitjançant diverses preguntes el qüestionari vol recollir informació de centres de serveis socials que ja disposin d’una iniciativa similar (sigui un comitè, un grup de reflexió, etc.) i desitgin donar a conèixer la feina que porten a terme.

El qüestionari està accessible des de la secció d’Ètica aplicada als serveis socials del portal DIXIT.

0 comentaris: