16.3.12

Jornada: La pèrdua de talent femení al sector privat a CatalunyaJornada: La pèrdua de talent femení al sector privat a Catalunya

dt 20 març 2012 10:00
Casa Llotja de Mar. Barcelona

Objectius
Analitzar amb més detall les pautes d'accés i permanència en l'ocupació i explorar les causes que expliquin la pèrdua de talent femení al sector privat a Catalunya  

Destinataris
Mitjanes i grans empreses. Directives, directius i departaments de Recursos Humans.

Programa
Per què hi ha tan poques dones professionals que arriben a posicions directives? És només un problema de conciliació o hi ha altres raons que entren en joc?

On està situat el "sostre de vidre" de les dones professionals i quin és l'impacte en termes salarials?
10.00 h Benvinguda i obertura
Miquel Valls, president de la Cambra de Comerç de Barcelona
Núria Lao, presidenta de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona

10.15 h Presentació de l'estudi sobre la pèrdua de talent femení al sector privat a Catalunya
Exposició:
Maria Caprile, directora de l'Àrea de Treball i Polítiques Socials de la Fundació CIREM i directora de l'estudi "Meta-analysis of gender and science research" encarregat per la Comissió Europea
Conclusions:
Anna Mercadé, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economía de la Cambra de Comerç de Barcelona

11.15 h Torn obert de preguntes
11.45 h Cloenda

Les fonts estadístiques existents ens permeten dimensionar la pèrdua de talent femení però no ens donen respostes als interrogants plantejats. Per això, hem dut a terme una enquesta que ens ha permès disposar d'informació sobre les expectatives, dilemes i percepcions al voltant de la carrera professional, així com també identificar aquelles dinàmiques presents al sector privat a Catalunya que condicionen la carrera professional d'homes i dones.

L'estudi apunta dos tipus de causes que expliquin la desigualtat de gènere en la carrera professional. La primera és tot alló que té relació amb les dificultats de conciliació entre la vida professional i familiar (horaris, mobilitat, dedicació familiar, etc.). La segona està molt menys estudiada, i té a veure amb dinàmiques subtils que, sense estar directament relacionades amb la conciliació, discriminen o penalitzen les dones al llarg de la seva trajectòria professional.

Per primera vegada a Catalunya, s'analitza el fenomen de la "discriminació subtil" i es quantifica on està situat el "sostre de vidre" de les dones professionals. Com a conseqüencia d'aquest sostre de vidre, avui les dones professionals tenen un topall d'ingressos al voltant dels 50.000 euros.

L'estudi es farà arribar de forma gratuïta a totes aquelles persones que ho sol·licitin i que les seves empreses formin part del Club Cambra. Podeu adreçar la vostra petició a:

donaempresaeconomia@cambrabcn.org
Altra informació
Per més informació al 902 448 448 ext. 359
Les inscripcions es faran per rigorós ordre d'inscripció al web.

Activitat gratuïta
Inscripció