25.9.11

L’Obra Social “la Caixa” i la Generalitat presenten el nou material d’alfabetització d’adults “Lletres per a tothom”


El conseller de Benestar Social i Família, Josep Lluís Cleries, i el director general de la Fundació “la Caixa”, Jaume Lanaspa, han presentat a Barcelona el nou material pedagògic per a alfabetitzar en català persones adultes d’origen estranger “Lletres per a tothom”. Es tracta d’una maleta que inclou un mètode d’aprenentatge adaptat a les necessitats formatives de l’alumnat, una guia d’ús i diversos elements com làmines, lletres de cartró i fitxes amb vocabulari i símbols bàsics. És el primer material d’aquest tipus que s’edita en català i permetrà donar resposta a una demanda creixent per part del professorat.

El conseller de Benestar Social i Família, 
Josep Lluís Cleries, amb el director general de 
Fundació “la Caixa”, Jaume Lanaspa.

  • Estableix per primera vegada un currículum d’aprenentatge en català adaptat a les necessitats formatives de les persones d’origen estranger majors de 16 anys
  • 331 alumnes de 18 municipis han participat aquest 2011 en cursos de la Direcció General per a la Immigració en el marc del mateix programa
  • El CaixaForum de Barcelona ha acollit avui, Dia Internacional de l’Alfabetització, una jornada adreçada a professorat i entitats formadores
  • L’Obra Social “la Caixa” assumeix el disseny i producció del material i realitzarà 18 cursos més fins al 2012, formació que comptarà amb la implicació de voluntaris de l’entitat financeraLa presentació es va fer coincidir amb el Dia Internacional de l’Alfabetització, el 8 de setembre, en el marc d’una jornada al CaixaForum adreçada a professionals i representants d’organitzacions que treballen habitualment en l’alfabetització de persones adultes.


Les maletes es repartiran als ens locals i entitats formadores que tenen una oferta estable de cursos d’alfabetització de persones estrangeres. També s’enviaran als centres de formació de persones adultes del Departament d’Ensenyament, a tots els centres penitenciaris del Departament de Justícia, a les delegacions territorials del Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) i a la Federació d’Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes (FACEPA). Tots els materials de la maleta pedagògica, dissenyats i produïts per l’Obra Social “la Caixa”, en coedició amb la Direcció General per a la Immigració, es poden trobar també en versió electrònica al web: www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/immigració/lletresperatothom


La iniciativa s’emmarca dins del programa que duu el mateix nom i que ofereix cursos arreu del país adreçats a homes i dones majors de 16 anys. Entre 2011 i 2012, l’Obra Social “la Caixa” realitzarà 18 d’aquests cursos, que comptaran, a més, amb la implicació dels participants en el programa de voluntariat corporatiu de l’entitat financera. Les classes permeten adquirir les capacitats bàsiques per a accedir als cursos de català inicials que oferta el CPNL. Quelcom que es vincula a l’article 12 de la Llei d’acollida, on s’estableix que les persones nouvingudes han de poder assolir un nivell de català inicial, així com l’alfabetització necessària per poder accedir a la formació de català.


L’arribada a Catalunya en els darrers deu anys de persones d’arreu del món ha anat acompanyada de nous reptes i de la reaparició d’algunes problemàtiques que es creien superades, com l’analfabetisme. Tot i que la majoria de persones immigrades al nostre país recentment tenen nivells formatius superiors a les seves ocupacions i sovint a la mitjana de la població, també hi ha persones que, per raons de gènere o per procedir de zones rurals, no han estat escolaritzades o ho han estat molt poc en els seus països d’origen.


Davant d’aquesta realitat, el programa “Lletres per a tothom” ja ha promogut fins ara 148 cursos, amb un total de 224 hores i 1.454 alumnes. Aquest 2011 s’han beneficiat 331 alumnes d’un total de 18 municipis d’arreu de Catalunya.


Font: www.somllatins.com/noticias/10.html