7.9.11

Hi ha actualment hipocresia a l'RSE?

M'han demanat una reflexió sobre si actualment l'RSE és hipocresia. I sense contemplacions afirmaré que en alguns casos efectivament sí que ho és.

La hipocresia és la simulació de qualitats i sentiments. Antigament es referia sobretot als de caràcter religiós i actualment en un sentit més ampli, però sempre relacionats amb valors i actituds de les persones en els quals el comportament real està molt per dessota de les manifestacions verbals.

Si és evident que tant en la vida més secular com dins el món de la religió estem envoltats d'hipòcrites o fariseus, com no n'hi hauria d'haver també en el món de l'ètica i l'RSE?

I si entenem l'origen de la paraula d'origen grec hipocresia encara ho veurem més clar: volia dir representació teatral  -és a dir ficció-  derivat del mot que volia dir respondre, explicar, representar un personatge, prendre part...

Us sona, oi? L'RSE és, en part, donar resposta, prendre part, dialogar... comportaments molt interessants si no es cau en l'error de limitar-se a això. Si no hi ha una gestió real i compromesa estarem merament representant un personatge, fent teatre. Una hipocresia en tota regla, carregada de tot el sentit etimològic del mot!

Per sort, allò que diferencia l'RSE d'altres metodologies o enfocaments és precisament que hi ha d'haver un sistema de gestió dels compromisos, un diàleg amb grups d'interès i una rendició de comptes. Si es fa realment RSE no pot haver-hi hipocresia. Però pot haver-hi molta hipocresia que es disfressi d'RSE. I no sols a les empreses...

Quan el sector públic està més endarrerit que el sector privat en la gestió de l'RS, malgrat els discursos, hem d'entendre que hi ha molta hipocresia. Si a més es demana a les empreses que facin allò que la pròpia AP no fa, aleshores ja es cau en el cinisme. I si al damunt has de canviar una Constitució per a obligar-te a fer allò que la societat espera de tu, i que tu mateix voldries però saps que no podràs complir, aleshores es tracta de pusil·lanimitat, és a dir, feblesa d'esperit, que em sembla que encara és més greu, per a la classe política, que el cinisme i la hipocresia.

Publicat a Tecnonews
Publicat en castellà a Expoknews