11.9.11

BrainAble: tecnologia pràctica per a persones impossibilitades

[ca] Interessant projecte de recerca que ha donat un prototip que ja permet que una persona incapacitada severament pugui tenir el control dels aparells domèstics i les xarxes de comunicació. El BrainAble està desenvolupat a Catalunya i suposa un progrés destacat en la millora de la vida quotidiana i -per què no!- en la teràpia ocupacional.

[es] Interesante proyecto de investigación que ha dado un prototipo que ya permite que una persona incapacitada severamente pueda tener el control de los aparatos domésticos y las redes de comunicación. El BrainAble está desarrollado en Cataluña y supone un progreso destacado en la mejora de la vida cotidiana y -por qué no!- en la terapia ocupacional.

[en] Video about BrainAble in English, a research project to empower severely disabled people.

0 comentaris: