14.9.11

El voluntariat compta a LinkedIn!

La xarxa de professionals LinkedIn inclou un nou camp al perfil dels usuaris per permetre’ls donar a conèixer les seves experiències de voluntariat.

Volunteer Experience & Causes” és el nou apartat que permetrà els usuaris de LinkedIn explicar en el seu perfil les seves tasques de voluntariat, les causes que els motiven i les organitzacions a qui recolzen.

Per demostrar la importància del voluntariat, LinkedIn ha fet públics els resultats d’una enquesta que ha dut a terme i segons la qual el 20% dels responsables de recursos humans sosté que en algun moment s’han fonamentat en l’experiència de voluntariat d’una persona candidata per decidir-ne la contractació.
A més, el 41% dels professionals enquestats reconeix el voluntariat com una experiència tan valuosa com la de les feines remunerades.
A Espanya, LinkedIn va enquestar 887 professionals dels quals el 49% tenia experiència en voluntariat malgrat que, segons el mateix estudi, només el 31% dels professionals inclou les tasques voluntàries dins del seu currículum.
Segons la directora de LinkedIn's Connection, Nicole Williams, els professionals s'equivoquen sovint quan no consideren el treball voluntari com una experiència de treball real. Atesa l’actual conjuntura econòmica i l’alta competitivitat del mercat laboral, incloure el voluntariat en el perfil esdevé un element més per decidir-se per un o altre candidat.

Font: xarxanet.org