25.9.11

Què paguen els rics?

Un retall del reportatge del diari ARA Què paguen els rics? Els experts en fiscalitat reclamen un impost específic per a les grans fortunes més enllà de la recuperació del de patrimoni:

És just el sistema fiscal espanyol?

El nostre sistema tributari pot ser contrari al que es postula a l'article 31 de la Constitució. S'ha desnaturalitzat la progressivitat com a peça angular de qualsevol sistema tributari. La nostra fiscalitat ha perdut progressivitat amb una tributació de rendes de l'estalvi a tipus pràcticament fixos (19%-21%), sense impostos que gravin la riquesa, com ara l'impost sobre el patrimoni i l'impost sobre successions i donacions, i amb un impost sobre societats que atrau la tributació de rendes que haurien de tributar de forma progressiva a l'IRPF. A tot això, cal afegir-hi els privilegis fiscals injustificats, com ara la fiscalitat dels esportistes d'elit i les sicav. Cal una urgent i profunda revisió.B. Les grans fortunes estan massa ben tractades? 
Durán-Sindreu. Soci director de Durán-Sindreu


Les grans fortunes estan massa ben tractades?

Les grans fortunes estan ben tractades en el sentit que tot i eludir el que poden, com es fa arreu, en altres països, no reben cap menysteniment social: no tenen problemes per tenir una Creu de Sant Jordi, una ordre ministerial o un títol nobiliari. No és vergonyant per a molts d'ells tenir el protagonisme social des de domicilis fiscals extraterritorials. Em preocupa així la conclusió de tota aquesta qüestió: la poca consciència fiscal (l'estat del benestar no és gratis), la poca consciència ciutadana (sí, però que pagui un altre) i la social (riem les gràcies i envegem els que saben com defraudar, que per això són rics i s'ho poden permetre!). És la meva definició preferida de qui és molt ric en aquest país: qui no paga impostos. Vull dir que el que es paga en assessorament i en enginyeria fiscal per no pagar impostos és menys que el que s'estalvia no havent de contribuir!

Guillem López-Casasnovas. Catedràtic d'economia de la UPF