22.9.11

Jornada de presentació dels treballs realitzats pels Espais de Reflexió Ètica d'Infància

Jornada per donar a conèixer els treballs realitzats als Espais de Reflexió Ètica d'Infància, així com la metodologia emprada. Aquests Espais estan formats per diferents dispositius del sistema de Protecció a la Infància i l'Adolescència i han elaborat diferents estudis sobre els dilemes ètics que es presenten en els Equips d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (EAIA) i en els Centres del sistema de Protecció.

Data: 3 d'octubre de 2011
Lloc: Barcelona
Organitza: Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència en col·laboració amb el Gabinet Tècnic del Departament de Benestar Social i Família.

0 comentaris: