5.9.11

Tot el món escolar contra la segregació que pretenen els unionistes

#somescola #jonoacato
  • El sistema d'immersió lingüística funciona sense problemes i amb plena acceptació social des de poc després de la recuperació de la democràcia
  • Té el reconeixement internacional, de les institucions europees, de Nacions Unides i d'organismes acadèmics
  • Ha permès evitar la segregació escolar i ha estat un factor decisiu de cohesió social. 
  • L'èxit del sistema és clar: tothom reconeix que al final del cicle tots els alumnes dominen perfectament català i castellà
  • El Tribunal Constitucional l'ha validat durant tres dècades però l'obcecació dels unionistes (nacionalistes espanyols) ha permès forçar interpretacions jurídiques que posen en risc el model
  • Ara els jutges, avalats per la pressió política, es permeten de posar ultimàtums i de fer sentències amb interpretacions que canvien el sentit de les lleis aprovades en representació de la sobirania popular
  • S'ha arribat a una situació límit on el govern ha de triar si complir les lleis democràtiques o les interpretacions judicials polititzades. 
  • Entra en joc la deliberació ètica i el sentit de responsabilitat envers la societat: cal complir una decisió judicial polititzada i al servei de la ruptura social intencionada? O cal complir la legalitat vigent refrendada per les urnes, la constitucionalitat i la complicitat social durant tres dècades?   
  • Les associacions escolars, el món acadèmic, el sindical, i tota la societat civil i les xarxes estan responent contra la segregació escolar i social que pretenen els unionistes

Carles Armengol, del Secretariat d'Escola Cristiana, diu: "No sé si es tracta d’insubmissió, desobediència civil o, més prosaicament, de driblar els tribunals, però no s’ha de donar cap pas enrera en la immersió. De lleis espanyoles que no es compleixen n’està ple i el govern -espanyol- és el primer en incomplir-les".


Reproduïm el comunicat conjunt de totes les entitats representantives de titulars d'escoles concertades ordinàries de Catalunya: 

Davant la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que dóna dos mesos de termini a la Generalitat perquè apliqui les mesures necessàries perquè el castellà sigui llengua vehicular a l'escola, aplicant així la sentència del desembre del 2010 del Tribunal Suprem de l’Estat, volem manifestar el nostre total suport al model escolar d’immersió lingüística en català

El model d’immersió lingüística en català ha permès evitar la segregació escolar i ha estat un factor decisiu de cohesió social, tal com han reconegut i avalat les institucions europees, diverses instàncies científiques i el sentit majoritari de la societat catalana. 

L’experiència directe dels nostres centres així com totes les avaluacions realitzades fins ara, acrediten que aquest model no genera cap perjudici a l’alumnat, sinó que permet assolir nivells satisfactoris en el coneixement tant del català com del castellà. 

Entenem que el país no pot prescindir d’aquest model educatiu i que, en qualsevol cas, caldrà maldar per trobar les fórmules que garanteixin els drets de tothom sense amenaçar la convivència i la cohesió, la qual cosa passaria si abandonem la immersió lingüística a l’escola. 

Donarem tot el suport a les autoritats educatives de Catalunya en les mesures que s’encaminin vers aquesta finalitat. 

Barcelona, 2 de setembre de 2011 

- Agrupació Escolar Catalana 
- Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya - Fundació Escola Cristiana de Catalunya - Confederació de Centres Autònoms de Catalunya
- Federació Catalana de Centres d’Ensenyament