25.9.11

Sessió "La responsabilitat penal de les persones jurídiques i l' #RSE"

La sessió és oberta (amb inscripció) i tindrà lloc aquest dijous 29 de setembre a les 18'30 organitzada per la Comissió de Responsabilitat Social de l'ACCID 


La responsabilitat penal de les persones jurídiques i la Responsabilitat Social 
Dia: dijous 29 de setembre 
Hora: 18'30 a 20'30
Cal inscripció en aquest formulari

Dins de l'RSC s’inclou la prevenció de delictes en el si de l’empresa, integrada en el “Codi Ètic” o “Corporate Compliance”. La idea bàsica és que l’empresa ha de compartir amb l’Estat (grup d’ interès) el deure de vigilància i posar tots els mitjans al seu abast per tal d’evitar la comissió de delictes per part dels/de les treballadors/es i directius/ves (grup d’interès). Per aquesta raó, s’ha d’analitzar quins són els riscos penals de la seva activitat (informàtics, econòmics, contra els/les treballadors/es, contra el medi ambient o el territori…), informar i formar les persones que ocupen un lloc de risc sobre el que poden i no poden fer i, establir un canal de comunicació per a que els delictes puguin ser evitats o castigats. Passar per aquest procés no només suposarà per l’empresa un pas més en la coherència de tot el sistema d'RSC, sinó que li evitarà ser penalment responsable.

La reforma del Codi Penal va entrar en vigor el 23 de desembre de 2010, incorporant entre altres novetats la responsabilitat penal de les persones jurídiques, per la que les societats podran ser declarades responsables dels delictes comesos pels seus administradors/es o qualsevol treballador/a, si no mantenen un sistema d’organització i control preventiu adequat.

Des de MERS RSE SL, i en col·laboració amb el seu partner BUFET IGNACIO FERNÁNDEZ, expert jurídic en l’àrea del Dret Penal econòmic, ens oferiran una petita conferència informativa relativa a aquestes novetats, amb la finalitat de donar a conèixer la casuística contemplada en la legislació penal vigent, incloent la identificació de les persones jurídiques que poden resultar afectades, els delictes tipificats, les sancions penals que poden ser imposades i, finalment, quin és el sistema preventiu necessari per evitar-ho.

Lloc: IDEC-Universitat Pompeu Fabra · Balmes, 132-134 (cantonada Rosselló)
Metro (estació Diagonal: L3, L5).
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (estació Provença).
Autobusos: 7, 15, 16, 17, 27, 28, 32, 33, 34, 54, 66.