16.9.11

Dos llibres interessants: "Civismo" i "Això no funciona. Què és l'economia?"

Novetats d'Editorial Proteus per aquest mesCIVISMO, edició a càrrec de Victoria Camps
ISBN 978-84-15047-51-3
178 pàgines - 13x21 cm. - PVP: 17 € - només en castellà
Fulleja el llibre aquí

El civisme és una obligació i una responsablitat compartida, que no ademet la separació entre la classe política i la societat civil. Uns tenen més obligacions que d'altres perquè ocupen càrrecs de més responsabilitat. Però tots han de sostenir i millorar el món amb el qual s'han trobat. Formar les persones per això és la tasca de l'educació. Liderar aquesta transformació és la tasca de la política, de l'administració pública i dels dirigents en general. Cooperar i coajudar al canvi, és tasca de tots.

AIXÒ NO FUNCIONA. QUÈ ÉS L'ECONOMIA?, d'Arcadi Oliveres
ISBN CAT: 978-84-15047-56-8
ISBN CAST: 978-84-15047-57-5
64 pàgines - 10 x 17 cm. - PVP: 9€ - en català i castellà - llibre didàctic - disponible a partir del 26 de setembre
Fulleja el llibre aquí - Altres títols de la mateixa col·lecció

“Una economia que permet que, havent-hi medicaments, la gent mori de SIDA, que permet que havent-hi aigua la gent no tingui aigua i que permet que havent-hi aliments la gent es mori de gana, és senzillament una economia que funciona malament”. Arcadi Oliveres en aquesta xerrada adreçada als nens d’una escola, explica en què consisteix l’economia: què és una economia sana i una economia malalta, i quines són les veritables causes de la crisi.

Això no funciona és un llibre molt didàctic, fet des d’un punt de vista clarament crític, que pretén acostar conceptes bàsics d’economia alhora que oferir elements de judici ètic a nens i joves, tot i que qualsevol lector, més enllà de l’edat, pot trobar interessant tenir a mà aquest “manual crític d’economia”.

www.editorialproteus.com - info@editorialproteus.com