16.9.11

Hàbitat. Guia d'activitats per a l'educació #ambiental

Educació ambiental


En el marc de la Xarxa d'Escoles per a la Sostenibilitat de Catalunya (XESC), el Departament de Territori i Sostenibilitat ha col·laborat amb l'Agenda 21 escolar de Barcelona per actualitzar i elaborar la versió digital de la Guia Hàbitats, publicada l'any 1998 per l'Institut d'Educació de l'Ajuntament de Barcelona. L'elaboració d'aquesta guia ha comptat amb el suport de l'Obra Social "la Caixa". 

La guia inclou 49 activitats que s'estructuren en 5 blocs que són:
  • Reconeixent l'entorn i les necessitats vitals
  • Apreciant la diversitat de la vida
  • Aprenent a gestionar els recursos naturals
  • Detectant problemes
  • Considerant tendències
Cada activitat consta d'objectius, un apartat d'informació, el desenvolupament pas a pas, el d'avaluació i de suggeriments. També inclou informació sobre l'edat a qui va adreçada l'activitat, la durada, el material que es necessita per fer-la.