10.9.08

S'engega l'RSE.PIME, un ambiciós programa per a facilitar la implantació de l'RSE a les pimes catalanes


El Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya en col·laboració amb el Consell General de Cambres de Catalunya, promouen el programa RSE.PIME, que té per objectiu la implantació de la Responsabilitat Social Empresarial a les petites i mitjanes empreses catalanes així com el foment d’una nova cultura empresarial que millori la seva gestió.

Aquest programa, en una primera fase, preveu l’acompanyament personalitzat a 30 empreses, facilitant així la incorporació de criteris de responsabilitat social en els sistemes de gestió empresarials. Es tracta d’un procés dinàmic que s’ajusta a les necessitats de cada organització.

La durada prevista per a la implantació d’aquest programa és de 15 mesos. El procés s’inicia amb una diagnosi que permet conèixer l’estat actual de cada empresa en relació als diferents compromisos de la responsabilitat social empresarial. Els resultats d’aquesta diagnosi permeten per una banda identificar les mesures correctores i definir un pla de millora, i per l’altra visualitzar i conscienciar sobre els comportaments responsables que ja està portant a terme l’organització.

Continuar llegint a www.rsepime.cat

El dia 19 de setembre es farà l'acte de presentació a Barcelona, que anirà seguit d'altres presentacions en diferents Cambres de Comerç de Catalunya.

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, ha pres part en l'organització del programa en qualitat d'assessor tècnic de la Cambra de Comerç de Barcelona.


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS

0 comentaris: