29.9.08

Es proposa un Impost Global sobre les Transaccions de Divises com a font de Finançament per al Desenvolupament

"Ubuntu" és una vella paraula-concepte africà
que es refereix a la "interconnexió humana".Responsabilitat Global vol publicar i difondre la proposta que rebem, per una redistribució de la riquesa:

“Des del Fòrum UBUNTU us adjuntem el comunicat. Per assolir els ODM, per fer front a les crisis alimentària, climàtica...: Creem un Impost Global sobre les Transaccions de Divises com a font de Finançament per al Desenvolupament (CTT for FfD).

Federico Mayor Zaragoza, Mario Soares, Susan George i Noam Chomsky encapçalen el llistat d'adhesions, que estan obertes... Ens expliquen.... “Us animem a visitar la nostra pàgina web i, si esteu d'acord amb el comunicat, a adherir-vos-hi a través del procediment habitual”: www.ubuntu.upc.edu/index.php?lg=cat&pg=2&ncom=26#form.


La setmana del 22 al 26 de setembre es reuniran a Nova York nombrosos Caps d'Estat i de Govern amb motiu de la Reunió d'Alt Nivell sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, en el marc de l'obertura de la nova sessió de l'Assemblea General de Nacions Unides (la número 63). Més endavant, del 29 de novembre al 2 de desembre tindrà lloc la Conferència Internacional de Seguiment sobre el Finançament per al Desenvolupament encarregada d'Examinar la Implementació del Consens de Monterrey Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus a Doha, capital de Qatar.

L'article 2 del Consens de Monterrey sobre Finançament per al Desenvolupament (març 2002) afirma: "We note with concern current estimates of dramatic shortfalls in resources required to achieve the internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration — the MDGs".

A dia d'avui tothom reconeix la pràctica impossibilitat d'assolir els ODM en la data prevista, principalment perquè encara no s'està produint el canvi de tendència en la provisió del Finançament per al Desenvolupament imprescindible per a la consecució dels ODM. Per aquest motiu, ens trobem davant d'una situació política internacional tan paradoxal com injustificable:

a) d'una banda a Nova York es produirà, amb tota seguretat, una renovació de l'adhesió als ODM al més alt nivell, plena de grans paraules però totalment buida de compromisos efectius per assolir-los;

b) d'altra banda, a Doha tindrà lloc la revisió del Consens de Monterrey que, també amb moltes probabilitats, es resumirà amb pràcticament les mateixes paraules de fa 6 anys sense proporcionar, un cop més, els mitjans necessaris per implementarlo.

No es farà res per resoldre la clara constatació del seu segon article (citat en el paràgraf anterior), en un moment en què, a més a més, les crisis alimentària, climàtica... desafien la humanitat sencera.

Per iniciativa del Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat Civil —UBUNTU, les persones i organitzacions de la societat civil internacional que firmem aquest comunicat volem dir PROU a tanta paraula buida, PROU a tanta declaració estèril, PROU a tanta inoperància i apatia. Però també volem dir-vos que hi ha solucions possibles, que presentem, proposem i exigim que siguin discutides i aprovades, i immediatament després, sobre tot, implementades, durant el període comprès entre la reunió de Nova York i la de Doha. Segueix llegint en l'arxiu adjunt...

Comunicat_CTT_for_FfD_cat.pdf


Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS