21.9.08

El teixit empresarial de l’Euroregió de l’Arc Mediterrani, problema o solució

Número 9 de la sèrie Estadístiques ràpides dedicat al teixit empresarial de l'Euram
(reproduïm la informació extreta de l'Institut d'Economia i Empresa Ignasi Villalonga)

L'estructura productiva a l'Euram es fonamenta en un conjunt de petites i mitjanes empreses -vora un milió d'empreses- que formen part del que es podria anomenar producció tradicional. El nivell de diversificació és elevat, amb productes elaborats de molt diversa natura. Al País Valencià i sobretot a les Balears hi ha menys varietat industrial que a Catalunya. A més a més, l’estructura productiva catalana permet absorbir els canvis més ràpidament que a les altres dues regions. Entre les característiques generals de l’estructura productiva de l’Euram destaca una producció poc sofisticada i atomitzada, uns processos productius automatitzats i una especialització baixa en determinats sectors productius on no hi ha una clara divisió del treball.

Totes aquestes característiques fan que la producció d’un gran nombre d’empreses s’integre en un mercat de tecnologia mitjana-baixa en què la producció mundial es troba liderada per països emergents com la Xina, l’Índia o el Paquistan. La forta competència que impliquen els productes procedents d’aquests països fa necessari el canvi de l’estratègia competitiva de les empreses, que haurien d’optar per la diferenciació de producte (en qualitat i disseny) i la millora de la distribució, a més de tractar de situar-se en aquells segments del mercat que impliquen un major valor afegit.

Tot i això, a l’Euram hi ha sectors d’especialització industrial que en certa mesura poden fer front a aquestes debilitats: són els anomenats clústers industrials, concentracions geogràfiques d’empreses i institucions relacionades amb una mateixa indústria i que, com veurem en pàgines posteriors, esdevenen una alternativa per a competir de forma efectiva amb les multinacionals.

Una altra qüestió important serà veure com evoluciona i com respon el teixit empresarial de l’Euram a la crisi actual, marcada per l’apreciació de l’euro, els elevats tipus d’interès, l’alt preu de les matèries primeres, l’enduriment de la competència internacional i la debilitat de la demanda interna, factors que provoquen un augment dels costos laborals, energètics i financers de les empreses.

Document adjunt

Traducir CASTELLANO Translate ENGLISH Traduire FRANÇAIS Übersetzen DEUTSCH Arrevirar ARANÉS