15.9.08

Postgrau en Resolució de Conflictes Públics

DIPLOMA DE POSTGRAU EN RESOLUCIÓ DE CONFLICTES PÚBLICS I MEDIACIÓ COMUNITÀRIA

En el cas que estigueu interessats en la inscripció d'algun d'aquesta formació, podeu trobar més informació a la web de la Fundació Universitat de Girona: www.fundacioudg.org

DIPLOMA DE POSTGRAU

Inici 17 d'octubre 2008>fi 4 de juliol de 2009
Entitats organitzadores: Fundació UdG
Hores: 226
Crèdits: 21,5
Preu: 1.300 €

Dies de les sessions: Sessions els caps de setmana, cada quinze dies.
També hi ha 4 sessions presencials durant el curs.

Horari: Divendres de 17.00 a 21.00 hores i dissabte de 10.00 a 14.00 i de 15.30 a 19.30 hores

Lloc: www.campus.resoluciodeconflictes.org i al Campus Montilivi de la Universitat de Girona-Fundació UdG

Objectius
- Assolir coneixements teòrics i pràctics que permeti la intervenció en els conflictes, el seu abordatge i la seva gestió.
- Conèixer les causes i les conseqüències del conflicte en el sistema social, així com el paper de les institucions, organitzacions i organismes que hi operen
- Capacitar-se per a la intervenció professional en els conflictes comunitaris i de l'espai públic.
- Tenir competències per detectar, gestionar i resoldre conflictes en l'espai comunitari, la xarxa de serveis públics, el treball en equip d'institucions i organitzacions i la coordinació de projectes i de bones pràctiques.
- Disposar de pautes i criteris per l'elaboració de projectes de mediació comunitària i de bones pràctiques per la gestió del conflicte comunitari i públic i per a la seva avaluació.

Organitzacions col·laboradores: Departament d'Interior, Relacions institucionals i Participació Departament de Governació i Administracions Públiques Departament d'Acció Social i Ciutadania, Federació de Municipis de Catalunya, Associació Catalana de Municipis i Comarques, Ajuntament de Girona, Consell Comarcal del Pla de l'Estany, Fundació IWITH.ORG, Responsabilitat Global, Federació Catalana del Voluntariat Social.

Aquest postgrau té la col·laboració de Responsabilitat Global i Josep Maria Canyelles hi desenvolupa les assignatures sobre el món de l'empresa i l'RSE.