20.3.14

Representants empresarials alerten sobre la pèrdua de competitivitat en les indústries que fan servir cogeneració

Segons informa FIAB:

FIAB, ASCER, ASPAPEL, Hispalyt, ASAJA i Cooperatives Agro-Alimentàries alerten sobre la pèrdua de competitivitat en les indústries que fan servir cogeneració
20 març 2014 per Redacció FIAB 

rdp cogeneracion

L'activitat productiva, les exportacions i l'ocupació patiran danys irreparables. La reforma penalitza l'eficiència energètica de la indústria.

  • Si la reforma elèctrica va contra la reindustrialització d'Espanya, serà un error irreparable per a la nostra economia real.
  • La Llei Elèctrica estableix una rendibilitat raonable per a la cogeneració, però la proposta d'Ordre Ministerial que la desenvolupa, situaria les plantes en pèrdues operatives, provocant la desaparició de la cogeneració amb conseqüències catastròfiques per a la competitivitat de les seves indústries associades.
  • L'impacte suposaria pèrdua d'eficiència energètica, elevació de costos elèctrics, caiguda de les exportacions, pèrdua d'ocupació, majors emissions ambientals i números vermells en els comptes de resultats.
  • Suprimiria una de les possibilitats de valorització de productes i subproductes de processos industrials com és l'obtenció de l'oli d'oliva.
  • Tancar les cogeneracions comportaria una caiguda de la demanda nacional de gas del 10%, una pèrdua de l'eficiència energètica del país del 2%, uns impactes socioeconòmics de més de l'1% del PIB nacional i la pèrdua de 70.000 llocs de treball industrials directes.
  • Reindustrialitzar Espanya requereix una política energètica que doni suport a la cogeneració com a eina legítima i eficaç de competitivitat per consolidar indústries i sectors forts que produeixin a Espanya i exportin al món, generant riquesa i ocupació.
  • ASCER, ASPAPEL, HISPALYT, FIAB, ASAJA i Cooperatives Agroalimentàries conviden altres sectors a unir-se a aquest manifest que serà enviat al ministre d'Indústria oferint el suport dels sectors i sol·licitant una trobada a la recerca d'una solució.
Les indústries de rajoles i rajoles ceràmiques, paperera, alimentació i begudes, i maons i teules, l'associació agrària joves-agricultors i cooperatives agro-alimentàries, representant milers empreses i milions de treballadors, denuncien que la reforma elèctrica penalitza l'eficiència energètica dels seus indústries i activitats.

ASCER, ASPAPEL, HISPALYT, FIAB, ASAJA i Cooperatives Agroalimentàries de l'Estat espanyol, associacions sectorials bàsiques de la nostra economia real, representades pels seus presidents, han subscrit un document en què reivindiquen la cogeneració com a eina clau de competitivitat energètica per a la reindustrialització de Espanya i demanen al Govern la modificació de la proposta d'Ordre Ministerial de retribució que fa inviable la cogeneració.
 
Isidro Zarzoso d'ASCER, Eduardo Querol de ASPAPEL, José Malpesa de HISPALYT, Pedro Astals de FIAB, Pedro Barato d'ASAJA, i Fernando Marcén de Cooperatives Agroalimentàries D'ESPANYA, presidents de les associacions signants, van descriure la importància de la cogeneració en els seus respectives activitats i les negatives conseqüències que comportaria per als seus sectors l'aprovació d'aquesta normativa que s'inscriu en les últimes mesures de la reforma elèctrica i que suposaria la pràctica desaparició en un any de les plantes de cogeneració.
 
El document s'ha enviat al ministre d'Indústria amb la sol·licitud d'entrevista i l'oferiment de suport i col·laboració de les associacions per arribar a una solució que eviti les gravíssimes conseqüències potencials. Els signants confien que el Ministeri atengui la seva oferta de diàleg.
 
La cogeneració és una tecnologia d'alta eficiència amb què determinades indústries o activitats fabriquen els seus productes estalviant més d'un 10% d'energia primària. Recolzada i promoguda per la Unió Europea pels seus avantatges energètics, ambientals i econòmics, consisteix a aprofitar al màxim l'energia, generant alhora i en un mateix procés electricitat i escalfor necessàries en diferents activitats industrials, estalviant energia i emissions. És energia distribuïda que estalvia en xarxes de transport i evita pèrdues: es consumeix on es produeix. Suposa una eina clau per a indústries intensives en consum energètic -que necessiten molta energia per fabricar els seus productes-, perquè les fa més eficients energèticament i, per tant, més competitives, pal·liant en part els alts preus que es paguen a Espanya per l'electricitat, guanyant capacitat exportadora i generant activitat i ocupació. Així, el 20% del PIB industrial pot utilitzar energia provinent de cogeneració.
 
La reforma elèctrica maltracta la cogeneració, penalitzant precisament a les indústries i activitats que contribueixen a l'eficiència energètica del país. En 2013, els nous impostos al gas, a la generació, al CO2 i altres retallades han colpejat a la cogeneració al punt que un 20% de les plantes van haver de parar per falta de rendibilitat. Ara, l'última normativa de la reforma  -la proposta d'Ordre Ministerial-, farà que les plantes entrin en pèrdues operatives i hagin de tancar. Si això succeeix, les indústries associades veuran disparar els seus costos energètics posant en risc la seva capacitat de produir, competir, exportar, mantenir l'activitat i l'ocupació.
 
La proposta d'Ordre Ministerial de la reforma fa inviable la cogeneració ja que directament situa en pèrdues operatives la majoria de les plantes, els costos i impostos són superiors a la retribució que fixa el Govern. La normativa incompleix la nova Llei 24/2013 del sector elèctric que garanteix "cobrir els costos que permetin competir a les instal·lacions de cogeneració d'alta eficiència en nivell d'igualtat amb la resta de tecnologies en el mercat i que permeti obtenir una rendibilitat raonable".
 
Aquesta norma posa en perill la consecució d'importants objectius de política energètica nacional i europea, plasmats en diverses Directives comunitàries. Mentre a Europa s'impulsa la cogeneració i l'eficiència energètica, a Espanya se la situa a la vora de la desaparició.
 
La proposta d'Ordre no té en compte les circumstàncies, particularitats i necessitats de les indústries cogeneradoras, establint límits a les hores de funcionament i fixant nivells de preus de mercat i sistemes de compensació inadequats que suposen la inviabilitat del funcionament d'aquestes instal·lacions. L'impacte sobre la competitivitat de les indústries, capacitat d'exportació i ocupació complicaran la recuperació econòmica. D'aprovar aquesta Ordre, podria generar un escenari de tancaments, deslocalitzacions i pèrdua d'ocupació en les indústries associades a les que s'impedeix tenir costos energètics competitius en un moment en què tots els països d'Europa tracten d'atreure inversions i indústries als seus territoris i d'impulsar l'activitat industrial com a pilar per créixer i revertir la crisi.
 
Les conseqüències del tancament de plantes de cogeneració comportarien la caiguda de la demanda nacional de gas del 10%, la pèrdua de l'eficiència energètica del país del 2%, impactes socioeconòmics de més de l'1% del PIB i la pèrdua de 70.000 llocs de treball industrials directes, sens dubte el pitjor escenari per l'anunciada recuperació econòmica.
 
ASCER, ASPAPEL, HISPALYT, FIAB, ASAJA i Cooperatives Agroalimentàries, consideren que la reforma elèctrica penalitza injustament les seves activitats en copejar a la seva eina legítima de competitivitat energètica. La reforma hauria de desenvolupar una política energètica d'impuls al teixit industrial en lloc d'implantar un càstig a la indústria que contribueix a la major eficiència energètica del país. Per a aquestes associacions, resulta evident que malgrat que la Llei Elèctrica de 2013 garanteix la rendibilitat raonable de la cogeneració, la proposta d'Ordre Ministerial la condueix al tancament.
 
El manifest subscrit conclou que "per reindustrialitzar Espanya es necessita una política energètica que reivindiqui, entre altres coses, la cogeneració com a eina legítima i eficaç de competitivitat d'una indústria forta que produeixi a Espanya i exporti al món, que mantingui i generi ocupació" .
 
Aquí pots veure i descarregar-te el MANIFEST i la nota de premsa llançada a mitjans.

Font: http://blog.fiab.es