1.3.14

Una equació ben senzilla: Respecte a la diversitat lingüística = Pau i desenvolupament sostenible (21-febrer, Dia Internacional de la Llengua Materna)

«Unim forces per a promoure la diversitat lingüística i el multilingüisme com a element fonamental dels nostres esforços per construir un món millor i una vida digna per a tothom». Extracte del missatge del Secretari General, Ban Ki-moon
«Unamos fuerzas para promover la diversidad lingüística y el multilingüismo como elemento fundamental de nuestros esfuerzos por construir un mundo mejor y una vida digna para todos». Extracto del mensaje del Secretario General, Ban Ki-moon
"Let us all join forces to promote linguistic diversity and multilingualism as a key element in our efforts to build a better world and a life of dignity for all."

«Les llengües locals constitueixen la major part de les llengües que es parlen al nostre planeta en l'àmbit científic. Són també les més amenaçades. Amb l'exclusió de les llengües, els seus parlants es veuen privats del seu dret humà fonamental al coneixement científic». Extracte del missatge d'Irina Bokova, Directora general de la UNESCO
«Las lenguas locales constituyen la mayor parte de las lenguas que se hablan en nuestro planeta en el ámbito científico. Son también las más amenazadas. Con la exclusión de las lenguas, sus hablantes se ven privados de su derecho humano fundamental al conocimiento científico». Extracto del mensaje de Irina Bokova, Directora general de la UNESCO
«Les langues locales constituent la majeure partie des langues parlées sur notre planète dans le domaine scientifique. Elles sont aussi les plus menacées. L’exclusion de langues se traduit par l’exclusion de ceux qui les parlent de leur droit humain fondamental au savoir scientifique». Message de la Directrice générale de l'UNESCO, Irina Bokova, 21 février 2014

Cada 21 de febrer, des de l' any 2000, es commemora a tot el món el Dia Internacional de la Llengua Materna amb un seguit d'activitats, conferències, concerts i seminaris amb l’objectiu de fomentar la importància de la diversitat lingüística i el plurilingüisme.

 Protegir i promoure les llengües maternes és essencial per a la ciutadania mundial. Entendre i parlar vàries llengües facilita la comprensió de la riquesa de les interaccions culturals. A més, reconèixer les llengües locals permet que moltes persones no quedin fora de la participació activa com a ciutadà dins el seu entorn. Segons dades de la UNESCO, 7.000 llengües es parlen arreu del món.

 El lema d’aquest 2014 és “Les llengües locals per a la ciutadania mundial: la ciència en primer pla”, amb el qual es vol posar l’èmfasi en la importància que les llengües tenen per garantir l'accés al saber, a la seva transmissió i la seva pluralitat. I també per enderrocar un fals mite. I és que, contràriament a la creença comuna, les llengües maternes, les més amenaçades, constitueixen la major part de les llengües que es parlen al nostre planeta en l'àmbit científic (la comunicació s'estableix majoritàriament en idiomes vernacles), i són perfectament capaces de transmetre les matèries científiques més modernes i complexes, com ara les matemàtiques, la física o la tecnologia. Per tant, excloent les llengües maternes, els seus parlants es veuen privats del seu dret humà fonamental al coneixement, en aquest cas científic. En canvi, el seu reconeixement suposa un enriquiment, ja que també s’obre la porta a altres sabers tradicionals científics, sovint ignorats.

Les llengües són els instruments més poderosos per preservar i desenvolupar el nostre patrimoni cultural. Totes les iniciatives adreçades a difondre les llengües maternes serviran no només per incentivar la diversitat lingüística i el multilingüisme, sinó també per crear una major consciència sobre les tradicions culturals arreu del món i promoure la solidaritat basada en l'enteniment, la tolerància i el diàleg. De fet, amb la cada vegada més consolidada “aldea global” en la qual vivim, transformar en realitat pràctica conceptes com “veïnatge universal” o “diàleg entre cultures” és quelcom indispensable.

Pensem en el nostre patró social de coneixement lingüístic actual, extensible al que podríem anomenar la “norma mundial no escrita”: l’ús de tres llengües (com a mínim), una materna, local una altre de gran comunicació i una tercera internacional, que pot servir tant en el pla local com en el mundial. Aquesta diversitat lingüística i cultural que ja és la nostra realitat, és potser també la nostra major oportunitat de futur entesa com a impuls per a la creativitat, la innovació i sobretot, la inclusió i la convivència. En el fons, i aprofitant el rerefons científic de lema d’aquest Dia Internacional de la Llengua Materna 2014, es tracta de resoldre una equació ben senzilla. Respecte a la diversitat lingüística= pau i desenvolupament sostenible.


Font: ANUE

+ informació

Anteriors: