15.3.14

[ARTICLE] L'empresa catalana respon (Daniel Ortiz)

Daniel Ortiz, director de Relacions Institucionals i Comunicació de l'Institut Cerdà, publica un article a El Periódico sobre el naixement de la iniciativa empresarial respon.cat i el moment que viu la Responsabilitat Social Corporativa. Ortiz ha estat, des de les fases inicials, un dels impulsors de la iniciativa.
 e-Periódico

UN NOU MODEL DE NEGOCI

La competitivitat ambientalment sostenible i socialment responsable està en alça tot i la crisi


DANIEL ORTIZ. Director de Relacions Institucionals i Comunicació de l'Institut Cerdà 


Divendres, 28 de febrer del 2014
 
Durant els anys previs a la crisi es va generar un cert debat sobre si la responsabilitat social de les empreses (RSE) era una moda efímera o bé, com defensàvem alguns, tenia un caràcter estructural i a poc a poc s'aniria estenent per tot el teixit empresarial. Era un debat relativament feixuc i poc productiu, i sovint algú l'acabava abruptament tot sentenciant: quan arribi la propera crisi econòmica ho sabrem. Llavors serà l'hora de la veritat, es venia a dir, perquè en època de vaques grasses es pot fer de més i de menys, però quan la supervivència de l'empresa es veu amenaçada, les prioritats estan molt clares i només hi ha recursos per a allò que és realment essencial.

Doncs bé, ja tenim la resposta. Fa sis anys que vivim immersos en una crisi econòmica sense precedents, tant per la seva durada com per la seva intensitat, i l'RSE, en lloc de recular i tendir a desaparèixer, gaudeix de més força i vitalitat que mai. En termes generals, la majoria d'empreses que havien manifestat el seu compromís amb l'RSE abans de la crisi l'han mantingut i reforçat, adquirint així una notable maduresa i experiència. Tot i que, al mateix temps, també és cert que algunes organitzacions que s'havien plantejat l'RSE merament com una estratègia de màrqueting, al reduir-se els recursos disponibles, l'han anat deixant de banda. En qualsevol cas, no deixa de ser també una bona notícia, ja que això contribueix a clarificar el panorama.

Ara bé, ¿de què parlem, exactament, quan parlem de RSE? L'RSE no significa donar diners per a bones causes, ni és un instrument per millorar les relacions públiques, ni, menys encara, quelcom útil per ocultar les males pràctiques. L'RSE no és només per a les grans empreses, ni requereix disposar d'un gran volum de recursos. L'RSE significa una determinada forma de concebre l'empresa, un estil de direcció i un conjunt sistemàtic de bones pràctiques (econòmiques, socials, laborals, ambientals…) que podem sintetitzar fent referència a un determinat model d'empresa. L'RSE significa, d'acord amb la darrera definició de la Comissió Europea, «la responsabilitat de les empreses pels seus impactes en la societat». O, amb unes altres paraules, l'empresa responsable és aquella que intenta crear valor compartit (shared value), tant per a ella, com per a la resta dels seus grups d'interès (stakeholders), com són els treballadors, clients, proveïdors, comunitat local, administracions públiques, etc. L'RSE no es planteja la pregunta sobre a què destina els seus beneficis una determinada empresa, sinó com els obté. L'RSE té a veure amb el respecte, el diàleg i la inclusivitat dels diferents grups d'interès; amb la transparència i la rendició de comptes; amb la generació de confiança i el treball col·laboratiu; amb la innovació i la capacitat de donar resposta a les demandes i expectatives del conjunt de la societat. En definitiva, l'RSE és sinònim de bona gestió i excel·lència empresarial.

El dia 5 de febrer va ser un dia important per a l'RSE, ja que després de més de sis anys teixint complicitats amb perseverança, i en el marc solemne de la Llotja de Mar, es va presentar públicament Respon.cat, una iniciativa liderada per les mateixes empreses, avalada pel Consell de Cambres de Comerç i que té per objectiu impulsar i desenvolupar l'RSE a Catalunya. Es tracta de crear un organisme en el qual puguin participar les empreses i organitzacions empresarials més compromeses amb l'RSE per tal de promoure un salt quantitatiu i qualitatiu de l'RSE al nostre país. Es pretén que Respon.cat sigui un espai de trobada i col·laboració entre empreses de sectors, territoris i dimensions diverses, que esdevingui l'entitat de referència de l'RSE a Catalunya i, al mateix temps, un actor internacional de prestigi.

Els impulsors de Respon.cat estan convençuts que cal repensar el rol de l'empresa al segle XXI i, en conseqüència, també la manera de fer empresa, atenent a les noves demandes i expectatives socials. En aquest context, emergeix amb força el concepte de competitivitat sostenible i responsable. Certament, cal tenir empreses competitives, però no a qualsevol preu. Es tracta d'apostar per un determinat model de competitivitat, que sigui ambientalment sostenible i socialment responsable. Hi ha nombroses experiències que avalen aquests plantejaments, com per exemple l'evolució del Dow Jones Sustainability Index, que mostra com a mitjà i llarg termini aquest tipus d'empreses obtenen una rendibilitat superior a la mitjana.

Finalment, l'RSE és també una gran oportunitat en termes de país. El dret a decidir només té sentit si és per construir una societat millor, és a dir: més lliure, més justa i amb més qualitat de vida per a tothom. Un repte davant el qual les empreses ciutadanes (corporate citizenship) tenen, sens dubte, un rol decisiu.

Font: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/opinio/lempresa-catalana-respon-3141992
Font: http://arxiu.elperiodico.cat/ed/20140228/pag_008.html