20.3.14

Nova Política Industrial Sectorial 2014-2020


La Unió Europea treballa per fer d'Europa un territori capaç de competir amb els grans centres econòmics mundials com els Estats Units o el Japó, i amb altres potències emergents com ara el Brasil, Rússia, l'Índia o la Xina. Per aconseguir-ho, la prioritat immediata és tornar a créixer i crear llocs de treball. Per fer-ho a Catalunya, volem comptar amb la teva opinió.

L'estratègia Europa 2020 és la resposta de la Comissió Europea a aquests grans reptes i se centra en la promoció d'un creixement industrial intel·ligent, sostenible i integrador. Per això, la CE reorienta la política de cohesió, fent que els estats i les regions treballin en un procés d'especialització intel·ligent que es coneix com a RIS3 (Research and Innovation Smart Specialization Strategy).

Dins d'aquest procés, les regions europees han de prioritzar la seva activitat econòmica en base als seus avantatges competitius i la seva massa crítica. En aquest exercici, Catalunya ha prioritzat la seva activitat en 7 àmbits sectorials prioritaris.

Des del Govern de Catalunya, a través de la Direcció General d'Indústria, es vol fer un pas més enllà i, amb la participació d'empreses i altres agents econòmics, està elaborant 7 agendes estratègiques sectorials, una per a cadascun dels àmbits prioritaris.

 
Participa en la definició de les 7 agendes estratègiques sectorials de la nova Política Industrial Sectorial 2014-2020

Selecciona l'àmbit sectorial de la teva activitat empresarial, llegeix els reptes concrets que s'hi plantegen i contesta al qüestionari. Esperem rebre la teva opinió que ajudarà a definir les agendes estratègiques més properes i aplicables a la realitat empresarial per a la Catalunya del futur.