4.3.14

Albert Castellón (Cerveses Moritz) parla sobre la Marca Catalunya

Albert Castellón, director general de Moritz, exposa que la marca Catalunya no és gaire coneguda internacionalment i que no se li associen uns atributs concrets, com es fa en el cas d'Escòcia. En canvi, assenyala que Barcelona sí que és una marca reconeguda internacionalment i que per tant inicialment seria recomanable fer un co-branding entre Catalunya i Barcelona.

Castellón diu que el català hauria de formar part dels atributs de la marca Catalunya, tot i que cal fer-ho compatible amb el seu bilingüisme. També Europa hauria de formar part de la marca Catalunya. Finalment diu que el Barça és més que un club perquè Catalunya és menys que un país, però que això podria canviar aviat.