18.3.14

Nou apartat web sobre l'Estratègia catalana d'ecodisseny (Ecodiscat)

L'Estratègia s'inscriu en una realitat econòmica, social i ambiental que exigeix un nou model econòmic i productiu. Conté un seguit de d'actuacions per avançar progressivament cap a un model econòmic sostenible i assolir una millor qualitat de vida present i futura.

Les actuacions estan agrupades en 7 línies bàsiques emmarcades en tres eixos estratègics: estimular l'oferta de productes i serveis sostenibles (eix 1), impulsar la demanda d'un mercat sostenible (eix 2) i aplicació de l'Estratègia (eix 3).

L'objectiu dels dos primers eixos és incrementar l'oferta i la demanda de productes dissenyats correctament i sostenibles en el temps; i el tercer eix correspon a actuacions pròpiament de gestió.

http://www20.gencat.cat/docs/ptop/Home/01_Departament/Estadistica/Estadistiques%20i%20indicadors%20de%20medi%20ambient/Publicacions%20estad%C3%ADstiques/Documents/InformeMA_2012.pdf