17.3.14

[ESTUDI] Tendències de reporting sobre la petjada de carboni de les 50 empreses espanyoles més grans

  • La majoria de les empreses reporten la petjada de carboni corporativa en les seves memòries de sostenibilitat i es marquen objectius de reducció
  • Les empreses descriuen les oportunitats lligades al canvi climàtic però esmenten poc els riscos associats
A mesura que avança la industrialització de l'economia global, els processos humans tenen un major impacte sobre el medi ambient. Per mesurar els efectes ambientals d'un producte o un servei s'ha popularitzat l'ús de la petjada de carboni. L'últim informe publicat per la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI - UPF) analitza com les grans empreses de l'estat espanyol reporten públicament la seva petjada de carboni.
L'estudi "Tendències de reporting sobre la petjada de carboni de les 50 majors empreses espanyoles", realitzat per investigadores de la Càtedra Unesco de Cicle de Vida i Canvi Climàtic, es basa en una recollida sistemàtica de la informació compresa en els informes d'RSC o sostenibilitat de les 50 majors empreses amb seu a l'Estat (per volum de facturació). La majoria de les empreses incorporen un apartat sobre el canvi climàtic en els seus informes i calculen la seva petjada de carboni corporativa, incloent l'abast 1 i 2 segons el GHG Protocol (emissions de gasos d'efecte hivernacle directes i indirectes associades a la generació d'electricitat).
La majoria de les empreses inclou en els seus informes objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte hivernacle i/o del consum energètic i descriu accions de reducció implantades, però només un petit percentatge diuen compensar la seva petjada de carboni a través de projectes de compensació concrets. Cal destacar també que la majoria de les empreses identifica oportunitats relacionades amb el canvi climàtic, mentre que molt poques esmenten els riscos.
En general, l'estudi demostra que hi ha diferències en el reporting dels sectors representats a la mostra i que el sector més madur en el càlcul de la petjada de carboni és el del transport.
L'informe complet de l'estudi està accessible a la pàgina web de la Càtedra Mango de RSC: http://mango.esci.es/assets/Uploads/Documentos-de-trabajo/Documento-de-trabajo-18Reporting-huella-de-carbono.pdf
Per a més informació podeu contactar amb Susana Leão, autora de l'informe, email : susana.leao@esci.upf.edu, o Silvia Ayuso, Coordinadora de la Càtedra Mango de RSC, email : silvia.ayuso@esci.upf.edu, Tel. 93 295 47 10.