17.3.14

[FORMACIÓ] Es posa en marxa un Postgrau d'Economia Verda

  • Es posa en marxa el primer Postgrau en Economia Verda, tant de Catalunya com de l‘Estat espanyol.
  • S'impartirà a la seu del Col·legi a Barcelona durant un any, entre el mes de març de 2014 i el mes de febrer de 2015. 
  • Es tracta d’una iniciativa conjunta de l’Institut Català de l’Economia Verda i del Col·legi d’Economistes de Catalunya i tindrà una titulació pròpia de la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya. 

DATES: del 26 de març de 2014 al 19 de febrer de 2015.

Conjuntament, el Col·legi d'Economistes de Catalunya i la Universitat de Vic, mitjançant l'Institut Català de l'Economia Verda (INCEV), proposen el Postgrau en Economia Verda, dirigit a professionals i tècnics del sector públic i del sector privat, amb la finalitat de donar una formació específica en relació a tots aquells aspectes en què incideix l'economia verda, posant l'èmfasi en les experiències pràctiques i en els casos aplicats.

Per "economia verda" s'entén una sèrie de pràctiques transversals que afecten tota mena d'activitats econòmiques (indústria, serveis, agricultura, ...) i de consum, l'aplicació de les quals tendeixen a fer més eficient la gestió i a minimitzar l'impacte des del punt de vista mediambiental, millorant la competitivitat, reduint costos, diferenciant productes i serveis i, en general, augmentant la satisfacció d'usuaris i consumidors. L'enfocament del Postgrau és, també, proporcionar una visió de conjunt de les oportunitats que ofereix l'economia verda i facilitar els coneixements tecnològics, econòmics i normatius bàsics que són imprescindibles per identificar-les, prendre les decisions oportunes i gestionar-les convenientment.

OBJECTIUS:

- Proporcionar una formació bàsica dirigida a professionals, responsables i tècnics del sector públic i del sector privat sobre el món de l'economia verda en la seva extensió.
- Aprofundir en el coneixement de totes les vessants de l'economia verda (normativa legal, vectors ambientals, aspectes socials, sectors econòmics, gestió empresasarial, ...).
- Donar a conèixer les potencialitats i les oportunitats econòmiques, empresarials i tecnològiques que ofereix la sostenibilitat.
- Facilitar els coneixements sectorials i tècnics, així com les eines i recursos, necessaris per a la gestió pública i privada en l'àmbit de l'economia verda (disseny d'estratègia, procés de presa de decisions, minimització de costos i impacte, ...).
- Aprendre de les experiències pràctiques i dels casos aplicats.
Programa i més info