18.10.13

La iniciativa "Penedès Destinació Turística Responsable" ha estat identificada com a bona pràctica de col·laboració público - privada

  porxada granollers
 • Fòrum de Col·laboració Público-Privada  de Granollers ha publicat una fitxa de cas de la iniciativa "Penedès Destinació Turística Responsable", que lidera la Fundació ProPenedès i dirigeix Vector 5
 • El projecte ha estat reconegut com una bona pràctica de col·laboració públic - privat
 • Properament organitzen una jornada sobre la col·laboració publicoprivada i la promoció turística 
 • El Fòrum de la col·laboració publicoprivada és una iniciativa conjunta de l'Ajuntament de Granollers i de la Cambra de Comerç de Barcelona

El sector turístic és un dels sectors més rellevants de la nostra economia. Tradicionalment ha esdevingut un sector on la Col·laboració PublicoPrivada (CPP) ha tingut un pes molt rellevant. Avui, davant els reptes de la crisi econòmica i la pressió que aquesta exerceix en tots els agents turístics, i dels reptes de nous models en producció i promoció turística, la relació entre públic i privat es fa encara més crucial. El Fòrum de CPP de Granollers vol aprofundir en la relació entre turisme i CPP especialment en l'àmbit local, en un moment on moltes ciutats defineixen i cerquen nous models, nous nínxols, i afronten reptes molt nous, com l'aplicació dels recursos de la taxa turística, l'emergència de nous models de negoci al sector o el canvi en els mercats d’origen i la competència.

En aquesta sessió des del Fòrum de CPP de Granollers volem mostrar, en primer lloc, una visió global de les estratègies i polítiques de promoció turística dels actors supramunicipals més rellevants en aquest camp i la seva relació amb la col·laboració entre el sector públic i el privat. En la segona part de la sessió, volem una aproximació més local, recollint experiències d’operadors privats i públics per poder conèixer com conviuen i interactuen.

El FCPP de Granollers

L'objectiu del Fòrum CPP de Granollers és contribuir a la reflexió, a la difusió i a la recerca de fórmules innovadores de col·laboració entre el sector públic i el sector privat per al desenvolupament de noves polítiques públiques més eficients i ajustades a les necessitats de la ciutadania i les empreses. El Fòrum, a més, complementa les iniciatives acadèmiques i institucionals que es duen a terme a Catalunya, aportant la perspectiva de l'Administració i el món Local, fins ara inèdita a Catalunya.

Exemples de bones pràctiques de la CPP: comerç, turisme i fires
Turisme compromès als territoris del Gran Penedès. Territoris Socialment Responsables 

Àmbit:
Turisme.
Actors públics:
Impulsor: Fundació Propenedes.
Finançat per: Generalitat de Catalunya; Fons Social Europeu.
Col·laboren: Ajuntament Igualada; Ajuntament El Vendrell; Ajuntament Vilanova i la Geltrú; Ajuntament Vilafranca del Penedès.
Actors privats:
20 empreses.
Agents econòmics i socials.
Àrea de Referència:
Penedès - Anoia.
Període d’aplicació:
2103.
Tipus de contractació:
Subvenció projectes experimentals i innovadors (SOC).
Breu descripció:
Aquest projecte planteja desenvolupar les destinacions turístiques del Penedès com uns territoris socialment responsables, com a una estratègia per a enfortir la seva capacitat de creació de riquesa de manera respectuosa amb els requeriments de la societat. El programa té dues línies principals d’actuació:
 • A nivell de territori: implicar als diferents agents en la creació d’un full de ruta per construir un model turístic sostenible que doni resposta a les noves demandes de les persones.
 • A nivell d’empreses: acompanyar a 20 empreses perquè iniciïn el procés de gestionar la seva RSE com a mecanisme de millora de la seva competitivitat i de posicionament en el mercat.
Entre els agents es treballarà l’estratègia de territori socialment responsable, com desenvolupar aquests atributs vinculats a la marca de territori i establir objectius i hipòtesis sobre com aquest model hauria de reportar un retorn quantificable en sostenibilitat empresarial, social, laboral i ambiental.
Entre les empreses es proposaran iniciatives concretes, com per exemple la integració de persones amb discapacitat o col·lectius de risc, els plans d' igualtat, plans de gestió de la diversitat, mesures ambientals, codificació dels valors ètics corporatius, o la definició de l'estratègia corporativa d'RSE.
Estat actual:
S’han realitzat les següent accions:
 • Sensibilització d’agents del territori entorn el valor estratègic de l’RSE.
 • Formació a empreses turístiques entorn al valor que els hi pot aportar una aposta per l’RSE.
 • Identificació i selecció de 20 empreses turístiques interessades.
 • Diagnosis d’aquestes 20 empreses.
 • Elaboració de plans de millora per a les empreses.
 • Treball amb els agents i els ajuntaments per construir un full de ruta per identificar els territoris participants com a Destinacions turístiques responsables.
Properes actuacions:
 • Implantació d’accions de millora a les empreses participants.
 • Difusió dels resultats i identificació de noves empreses interessades. Elaboració : Setembre 2013 

Anteriors:

 

 

 

 

 

 

 


0 comentaris: