28.10.13

Promoure el Consum Responsable

Fa uns dies es presentaven les accions de formació en Responsabilitat Social a Catalunya dins del programa RScat, que es porten a terme arreu de Catalunya.

El desenvolupament de l'RSE requereix una comprensió per part de la ciutadania i que aquesta reconegui l'aposta de les empreses compromeses. Per això, si bé la majoria d'accions van dirigides a empreses i organitzacions, també s'han previst uns seminaris per a la ciutadania, persones consumidores que vulguin incorporar els valors de la responsabilitat social en les seves decisions de compra i consum.

Seminaris de sensibilització:
Consum responsable (4 edicions)

- Girona el 7 de novembre
- Lleida el 14 de novembre
- Tarragona el 21 de novembre
- Barcelona el 28 de novembre

Impulsat pel Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, té com objectiu situar la Responsabilitat Social com estratègia de millora de la competitivitat de les empreses i organitzacions catalanes vinculat als atributs i valors de país. El projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu.

Aportem el clip de la campanya per promoure el Consum Responsable, de l'Agència Catalana de Consum, realitzada per MesqueTV, i emesa al Canal FGC. Cliqueu:


0 comentaris: