10.10.13

Volunteers For European Employment (VERSO)


VERSO (Volunteers for European Unemployment, Voluntaris per a l’ocupació europea) és un nou projecte de recerca i desenvolupament europeu que té per objectiu explicar de quina manera el voluntariat pot ajudar les autoritats europees (estatals, regionals o locals) a combatre l’atur i millorar la qualitat de vida de milions d’europeus que es troben en aquesta situació. El Projecte VERSO està finançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional, INTERREG IVC de la Unió Europea.

Descripció del projecte
La participació catalana
Equip de treball
Els socis de Coneixement del projecte VERSO (Grècia, Hongria, Dinamarca i Catalunya) han elaborat un manual metodològic que representa el marc de referència per identificar les bones pràctiques de voluntariat encaminades a l’ocupabilitat. La unificació de criteris, definicions i indicadors ha permès determinar les dues millors pràctiques de cada país soci, 16 d’un total de 30 projectes presentats.

Middlefart (DINAMARCA)

Regió d’Epir (Grècia)

Xarxa Lippe (Alemanya)

East Riding de Yorkshire (Anglaterra)

Catalunya

Zalaegerszeg (Hongria)

Coevorden (Holanda)

Sofia (Bulgària)

Entrevista amb Ramon Terrassa

[vídeo i transcripció text]