25.10.13

Premi Barcelona «Empresa innovadora en mesures de Temps i Conciliació»

Convocatòria 2013 

Premi Barcelona «Empresa innovadora en mesures de Temps i Conciliació» Aquest convocatòria vol reconèixer, promoure i divulgar la tasca d'aquelles empreses compromeses en millorar la gestió del temps per aconseguir la conciliació entre la vida laboral, familiar i personal. Per a la convocatòria de 2013 del Premi Barcelona "Empresa Innovadora en Mesures de Temps i Conciliació", els àmbits de les bones pràctiques que es valoraran per part del jurat seran:
  • Gestió del temps i flexibilitat horària
  • Flexibilitat en l'espai i el temps / teletreball
  • Millora de les mesures de conciliació recollides en textos legals
  • Serveis i altres mesures en temps i conciliació
  • Sensibilització en mesures de temps i conciliació
El període d'admissió de propostes és de l'1 al 31 d'octubre de 2013.
Podeu consultar les bases específiques i la convocatòria d'aquesta segona edició del Premi als documents adjunts.

Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu adreçar al correu electrònic empresesnust@bcn.cat

Fitxers relacionats
2a edició del Premi: Tríptic resum de les bases específiques
Bases publicades al BOPB - 15 de juliol de 2013
Imprès inscripcions Premi Conciliació i Temps - any 2013

Font: http://w110.bcn.cat

0 comentaris: