2.10.13

L'RSC a la cadena de subministrament de les 50 empreses més grans a l'estat espanyol

  • D'acord amb les seves memòries de sostenibilitat, les empreses mostren un alt grau d'integració de criteris d'RSC en la gestió de la cadena de subministrament. 
  • Les empreses amb més visibilitat i majors estàndards d'RSC reporten més pràctiques de gestió responsable de proveïdors.
A causa de la globalització, les empreses participen en xarxes de proveïdors creixentment internacionals. En aquest context, les empreses es plantegen estendre les seves activitats de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a tota la cadena de valor necessària per al desenvolupament de l'activitat, prestació del servei o producció del bé. L'informe "L’RSC a la cadena de subministrament de les 50 empreses més grans a l'estat espanyol", realitzat per investigadors de la Càtedra MANGO de Responsabilitat Social Corporativa de l'Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI - UPF), analitza com les més grans d'Espanya integren criteris d’RSC a la gestió de la cadena de subministrament.

La base de la informació reportada en les memòries de sostenibilitat de les 50 majors empreses amb seu a Espanya (per volum de facturació), l'estudi identifica les principals activitats realitzades en pro de l’RSC a la cadena de subministrament, diferenciant entre quatre enfocaments bàsics de gestió responsable de proveïdors: definició de requisits d'RSC, seguiment i control, promoció i millora contínua, i col·laboració. Els resultats mostren que les empreses reporten un alt grau d'activitat en relació amb l’RSC a la cadena de subministrament, per exemple, un 96% de les empreses realitza alguna pràctica relacionada amb la definició de requisits mínims que han de complir els proveïdors respecte a determinats temes com ara medi ambient, seguretat i salut laboral, drets laborals, drets humans, corrupció, etc. No obstant això, s'observa una menor freqüència respecte als enfocaments de gestió que impliquen un major nivell de compromís amb els proveïdors. Així, només un 62% duu a terme accions de col·laboració directa amb els seus proveïdors o altres stakeholders amb l'objectiu d'abordar les causes fonamentals dels problemes de sostenibilitat en la cadena de subministrament.

D'altra banda, l'estudi permet caracteritzar les empreses que reporten més activitats d’RSC a la cadena de subministrament, i identifica que la tendència a utilitzar eines de requisits, control, promoció i col·laboració amb els proveïdors apareix més sovint en empreses filials de multinacionals estrangeres, properes al consumidor (amb orientació B2C), classificades en el rànquing Interbrand i presentin en l'índex de sostenibilitat DJSI.

L'informe complet de l'estudi, en castellà, és accessible a la pàgina web de la Càtedra Mango d’RSC:
http://mango.esci.es/assets/Uploads/Documentos-de-trabajo/Documento-de-trabajo-15RSC-cadena-de-suministro.pdf

Per a més informació poden contactar amb Silvia Ayuso, coordinadora de la Càtedra Mango d’RSC, Tel 93 295 47 10, email: silvia.ayuso@esci.upf.edu


0 comentaris: