28.4.11

Sobre la llei d'Economia Sostenible

La llei espanyola de l'Economia Sostenible, recentment promulgada, estableix l'obligatorietat d'elaborar informes de sostenibilitat seguint els passos de Suècia, els Països Baixos i la Xina, on a les empreses estatals se'ls demana que informin sobre el seu acompliment no financer. Altres països, entre ells l'Índia, també estan considerant polítiques similars. A partir de 2012 en endavant, les empreses de titularitat estatal hi estan obligades.

L'obligatorietat legal sobre els informes de sostenibilitat és una mostra real de la seva creixent importància dins del govern i en gran mesura reforça la missió del GRI per fer informes de sostenibilitat pràctica habitual.

La nova llei fa especial èmfasi a la igualtat de gènere i persones amb discapacitat i els mitjans que les empreses de propietat estatal a Espanya.

La legislació també requereix que les empreses amb més de 1000 empleats per produir anualment una Memòria de Responsabilitat Social Corporativa i notificar al "Consell Estatal de Responsabilitat Social de les Empreses / CERS , establerta el 2008. Inscrita en el Ministeri de Treball i Immigració, aquest Consell de Responsabilitat Social Corporativa s'ha compromès amb la promoció de polítiques de responsabilitat corporativa i és considerat una fita en el desenvolupament d'aquest tema a Espanya.