12.4.11

"Caiac. Valors, entorn i biodiversitat"

Darrera l'esport del caiac és habitual trobar persones no només sensibles a la natura sinó que també hi mostren un compromís actiu. Sovint les sortides es complementen amb la recollida de deixalles, plàstics o residus diversos o participen en neteges d’espais costaners, col·laboren en el recompte d’espècies protegides, ocells o albiraments de cetacis, etc.

Amb el nom de "Caiac. Valors, entorn i biodiversitat", tindrà lloc al Cap de Creus (Alt Empordà) el IV Symposium Internacional de Caiac de Mar.

Un cop més estem orgullosos perquè tant Llançà com Catalunya, són referència ja en el món del caiac de mar. Comptem aquest any novament amb palistes excepcionals d'arreu del món, que des dels Estats Units, d'Anglaterra, de França, d'Alemanya, d'Escòcia, de Holanda, de l'estat Espanyol i de Catalunya venen a compartir amb tots vosaltres els seus coneixements i experiències. Els ponents són de molt alt nivell, i no podem amagar la nostra satisfacció com a club de poder oferir aquesta possibilitat d'analitzar, de compartir i d'ampliar coneixements amb aquests experts ja que això també possibilita l'enriquiment de la nostra modalitat esportiva.

El Symposium vol:
Oferir un espai on aprendre i compartir coneixements, tècniques i experiències relacionades amb el caiac de mar concentrant en pocs dies un gran potencial suma de les aportacions de ponents convidats, palistes i curiosos. En aquesta IV edició ens centrarem, com sempre, ens els diferents aspectes tècnics, de navegació i seguretat que són la base fonamental de la nostra activitat esportiva, però també volem animar aquest esdeveniment amb una aproximació i descoberta dels valors naturals del nostre entorn, la riquesa i la biodiversitat que conserva i que entre tots hem de protegir.

"Caiac. Valors, entorn i biodiversitat"
Valors:
Perquè la nostra activitat esportiva fa que aflorin dins de la gran família caiaquista, valors d’amistat, de companyonia, de respecte als altres i al medi natural, a fer una pràctica responsable de la nostra activitat.
Entorn i biodiversitat:
Perquè es sabut de tothom que la nostra família manifesta un gran respecte por l’entorn natural on ens trobem. Estimem els espais lliures i salvatges. Molts complementen les sortides amb la recollida de deixalles, plàstics o residus diversos o participen en neteges d’espais costaners, col·laboren en el recompte d’espècies protegides, ocells o albiraments de cetacis, etc. Descobrir la biodiversitat de la Costa Brava y del Parc Natural del Cap de Creus en particular, de la ma d’experts científics i afeccionats a la natura, amb els quals tindrem l’oportunitat d’ampliar el coneixement d’aquest espai, una superfície terrestre de 10.780 ha -de les quals 980ha són reserva natural- més 3.064ha de superfície marina -de les quals 835ha són de reserva natural- que queden preservats i fora d’actuacions urbanístiques. Mitjançant algunes xerrades, projeccions i activitats volem posar en evidència el paper que els caiaquistes tenim en la preservació i conservació del nostre entorn.

Més info: www.pagaia.cat