22.4.11

La diferència entre sexe i gènere

Us donem a conèixer l'article d'Ignasi Roca sobre el llenguatge de gènere, on el catedràtic sosté la diferència entre sexe i gènere.
TOTES LES CATALANES SÓN CATALANS, I MOLTS CATALANS TAMBÉ CATALANES
Ignasi Roca, catedràtic d‟universitat

La progressiva adopció i consegüent expansió de la pràctica del “doblet de gènere” en frases com ara *els catalans i les catalanes és legítima causa d‟alarma individual i col·lectiva, per motius paral.lels als explicats en detall en l‟article “Todas las vascas son vascos, y muchos vascos también vascas. Género y sexo en el castellano” (Boletín de la Real Academia Española, tomo LXXXIX, cuaderno CCXCIX, enero-junio de 2009, pp. 77-117): 1) falsedat de les premisses de l‟argument que la suporta, i per tant manca de veracitat de la conclusió; 2) gravetat de les conseqüencies. En aquesta nota explicaré breument, i espero que clarament, aquests dos vessants de la qüestió. Les demonstracions es faran amb oracions del català, sia legítimes, sia anòmales (*), per a comparar-les i descobrir-hi les causes de la diferència [...]
Article