12.4.11

Declaració del Dia d'Europa 2011

Consell Català del Moviment Europeu
Declaració del Dia d'Europa 2011


Fa mes d’un any entrava en vigor el Tractat de Lisboa, que dotava a la Unió Europea del marc institucional i dels mètodes de treball necessaris per encarar amb èxit els importants reptes que tenim plantejats per als propers anys.

Així mateix, aquest 2011 commemorem els 25 anys de l’entrada del nostre país a la Unió  Europea (1986-2011), alhora que celebrem l’Any europeu del «Voluntariat».

En el primer cas, cal destacar els beneficis obtinguts per pertànyer a la Unió Europea durant aquest temps així com l’aportació que hem fet nosaltres al projecte comú que sens dubte l’ha enfortit.

En el segon, cal fer un merescut reconeixement als voluntaris europeus que lliuren el seu temps, dedicació i esforç per millorar la nostra societat donant sentit als valors tradicionals europeus de la solidaritat, compromís i justícia social.

D’altra banda, ens trobem amb reptes molt importants com són la crisi financera, el canvi climàtic, l’esgotament del model energètic actual, problemes de sostenibilitat del model social, la pèrdua de pes polític i econòmic pel que fa a Estats emergents en l’escenari internacional o el paper que li pertoca a Europa com a actor global.

S’ha afegit a aquests desafiaments les crisis del nord d’Àfrica i l’Orient mitjà, que ens afecten plenament i que exigeixen a Europa respostes geoestratègiques d’estabilitat i, al mateix temps, solucions coherents amb la nostra concepció dels drets humans i els valors de la democràcia.

Aquests reptes requereixen cada cop més unitat política i voluntat política per dur a terme l’esforç coordinat de les institucions comunitàries, dels Estats Membres de la UE, i de les seves regions i municipis, com també dels agents socials i del conjunt de la societat civil europea.

No obstant les dificultats i les desavinences puntuals, Europa té la ferma voluntat de buscar solucions als problemes de forma conjunta. És en aquest context que la Unió Europea ha aprovat l’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador.

En aquest sentit des del Consell Català del Moviment Europeu volem proposar el següent MANIFEST:

1. Reconèixer que aquests 25 anys de pertinença a la Unió Europea ens han ajudat a transformar la nostra societat de forma positiva, ens han permès modernitzar els nostres pobles i ciutats, i ens han posicionat en l’escenari internacional.

2. Aquest 2011, any europeu del voluntariat, volem dedicar una especial atenció a donar a conèixer i reconèixer la tasca del voluntariat, tan arrelat a casa nostra.

3. La Unió Europea està experimentant una profunda crisi econòmica i social, que requereix solucions basades en el consens social i polític si volem avançar vers un model de desenvolupament més intel·ligent, sostenible, humà i integrador socialment, en la direcció que assenyala l’estratègia socioeconòmica EUROPA 2020.

4. Hem d’impulsar la promoció d’una economia basada en el coneixement i la innovació que són cabdals per garantir el nostre creixement, així com incrementar la cooperació público-privada i la responsabilitat social de les empreses.

5. Avançar vers una política energètica comuna a l’interior dels estats membres i projectada a l’exterior. Una política energètica eficient pel que fa al consum, sostenible pel que fa al cost, de lluita contra el canvi climàtic i cura dels recursos naturals. Es tracta d’un objectiu difícil però ineludible.

6. Compartir els valors de solidaritat, justícia i inclusió social que són propis de la societat europea i aplicar-los a la nostra societat. Ens hem de comprometre des de tots els àmbits de responsabilitat a lluitar més eficaçment contra la pobresa i l’exclusió social que actualment afecten a un 17% de la població de la Unió Europea.

7. Tenir en consideració que els darrers anys, l’atur a la Unió Europea s’ha incrementat de forma considerable i que cal actuar decididament per aconseguir crear més i millors llocs de treball amb l’objectiu d’una millor cohesió social i territorial. Per això, serà necessari formar amb les capacitacions adequades pels nous llocs de treball, alhora que garantim un nou model social europeu més just i igualitari que permetrà que, per a la ciutadania, Europa sigui més propera i capaç de solucionar els
seus problemes.

8. Desenvolupar amb més rapidesa tot el potencial que té el Tractat de Lisboa, per poder avançar vers una Europa més democràtica, propera, transparent, i amb unes institucions més eficients, a fi de reforçar el lideratge de la Unió Europea, tant en l’àmbit interior com a l’exterior.

9. Actuar de forma més decidida en la política exterior de la Unió Europea per donar respostes més eficaces als conflictes internacionals com els dels darrers mesos a la Mediterrània, alhora que cal desenvolupar el servei diplomàtic europeu de forma més ràpida i efectiva.

10. Treballar per construir una ciutadania europea forta, que comparteix valors, drets i deures vinculats a un projecte comú; és la millor garantia del nostre futur. És imprescindible, per tant, el seu impuls i la seva consolidació.

Per últim, ser solidaris amb els ciutadans i ciutadanes del Japó i de tots aquells països que han patit recentment catàstrofes naturals o bé son víctimes de dictadures, persecucions i conflictes armats.

El Consell Català del Moviment Europeu i totes les entitats que en són membres, som conscients dels actuals reptes de la Unió Europea i en conseqüència, fem una crida als diferents nivells de govern i a les institucions que els representen, als agents econòmics i socials i tota la societat civil, per tal que actuïn amb responsabilitat i compromís en totes les seves accions.

Barcelona, 9 de maig de 2011

Font: www.ccmeur.cat