9.4.11

El consum d'oficina de Responsabilitat Global

Mostrem l’evolució que s’ha produït en un període de 6 anys exposat a partir de la despesa econòmica [1] en materials d’oficina: copisteria, tinta d’impressora i paper i altres fungibles d’oficina. En general cal fer notar que la despesa és i ha estat sempre força baixa en comparació amb el volum d’activitat generat.

A la MEMÒRIA RSE 2007: Medi ambient, en parlar dels consums d’oficina [GRI EN1], vam expressar que, de cara als propers exercicis, caldria marcar-se objectius de disminució –o de no augment- en la quantitat de tinta consumida per a impressió. Ara podem rendir comptes d'aquesta disminució.

  • Paper i altres materials fungibles d'oficina: hem mantingut una línia decreixent des de l'inici de la nostra activitat, amb un lleuger repunt al 2008 que posteriorment ha estat esmenat.
  • Tinta d'impressora: vam experimentar un gran augment durant el període 2005-2007 com a conseqüència sobretot de la distribució de minipublicacions d'edició pròpia. Posterioment, junt amb altres mesures d'estalvi, hem eliminat aquesta pràctica i hem reduït enormement la compra de cartutxos.
  • Copisteria: Malgrat que no és una despesa rellevant, vam tenir una línia creixent. A partir del 2007 vam optar per eliminar aquest tipus de despesa gairebé per complet.
[1] Donat que els càlculs no estan fets amb ‘moneda constant’ tenen una desviació fruit de la inflació, tot i que la podem considerar inapreciable en aquest període.