9.4.11

El destintatge de la polpa del paper

El destintatge és el tractament al qual se sotmeten les deixalles de paper imprès per tal de poder utilitzar-les posteriorment com a matèria fibrosa per a la fabricació de paper.

La gran quantitat de papers impresos que produeix la nostra societat desenvolupada combinada amb la necessitat de reciclar tot el paper que sigui possible per a evitar un augment de la desforestació per a obtenir pasta de paper, tenen com a conseqüència que el destintatge hagi esdevingut un procés industrial important.

Segons llegim a la wikipedia, la clau en el procés de destintatge (deinking, en anglès) és la capacitat de separar la tinta de les fibres. Això s'aconsegueix mitjançant una combinació d'acció mecànica i mitjans químics. A Europa, el procés més comú és flotació de l'escuma destintatge. 

El paper és un dels principals objectius de reciclatge. Una de les preocupacions sobre el reciclatge de la fusta de polpa de paper és que les fibres es degraden amb cada cicle i després de ser reciclats 4-6 vegades les fibres es tornen massa curt i feble per ser útil en la fabricació de paper.

Però per a obtenir una polpa destintada de qualitat no n'hi ha prou amb un procés industrial ben fet sinó que hi ha un altre element significatiu: la qualitat de la tinta respecte a la facilitat que té de ser separada del paper. 

Per mitjà d'un alumne de l'MBA de l'IL3-UB, vaig assabentar-me de la importància ambiental d'aquest factor, així com del fet que Xerox té un posicionament avantatjós en aquest punt. La tecnologia de Xerox utilitza una fórmula granulada a base de resina que no pot penetrar dins el paper, garantint la qualitat d'imatge a baix cost. Aquest mateix fet és el que facilita el destintat, cosa més difícil d'aconseguir amb altres tintes. Aquesta propietat ha permès a Xerox disposar de la qualificació més alta respecte al destintatge, atorgada per un grup de fabricants de paper:

Production inks – The technology uses a patented, granulated, resin-based formulation that does not soak through the paper, ensuring crisp image quality on low cost, untreated and uncoated plain papers. Aqueous or water-based inks often suffer from bleed-through and dull color issues, which usually require more expensive and specially-treated papers. The formulation of the ink also enables document de-inking, difficult to achieve with other inks.  Xerox’s production inkjet technology is the only one without applying costly pre-coating materials to the paper to receive the highest de-inkability rating - “Good” - from INGEDE, a group of leading European paper manufacturers representing the International Association of the Deinking Industry. Font: Xerox

També hem parlat de tinta a:
I hem rendit comptes del nostre consum de tinta: El consum d'oficina de Responsabilitat Global