13.4.11

Acte a Mallorca sobre el "2011 · Any Europeu del Voluntariat"


Acte commemoratiu 2011 Any Europeu del Voluntariat (Jornada de formació)

Palma, 15 d’abril de 2011

Organitza:  Agència del Voluntariat de l’Ajuntament de Palma i  Centre Balears Europa, Europe Direct
Mallorca.

Presentació:
L’Any Europeu del Voluntariat té com a objectius promoure el voluntariat com a part del foment de participació cívica; impulsar i millorar la qualitat de les organitzacions de voluntariat; recompensar i donar reconeixement a  les activitats voluntàries; i augmentar la consciència del valor i la importància del voluntariat.

Més de cent milions d’europeus estan compromesos amb activitats de voluntariat i experiències solidàries
per millorar la societat. Europa compta també amb diverses idees, models i tradicions pel que fa al
voluntariat.

Horari: de 16.30 a 20.30 h
Objectius:
- Debatre sobre alguns aspectes de la realitat actual del món del voluntariat
- Conèixer diferents perspectives del voluntariat
Persones destinatàries:
- Entitats i personal tècnic vinculat al món del voluntariat
- Persones voluntàries
- Públic general interessat
Ponents:
- Joaquim Millan i Alegret, advocat, antic regidor d’Integració europea de l’Ajuntament de  Sitges,
consultor a EUROLOCAL i actual Secretari General del Consell Català del Moviment Europeu.
- Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social i promotor de Responsabilitat Global.

Programa:
16.30 h    

                                                   Fes-te voluntari! Marca la diferència!
Benvinguda i presentació de la jornada.
16.45 h  “Any Europeu 2011: Voluntari, marca la diferència!”.
Joaquim Millan i Alegret, advocat, antic regidor d’Integració europea de l’Ajuntament de  Sitges,
consultor a EUROLOCAL i actual Secretari General del Consell Català del Moviment Europeu.
17.45 h “El voluntari una resposta de responsabilitat social al territori”
 Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social i promotor de Responsabilitat Global.
18.30 h Debat
18.45 h Descans
19.00 h Iniciatives del foment del voluntariat
Plataforma del Voluntariat de les Illes Balears
Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat (UIB)
Agència del Voluntariat de l’Ajuntament de Palma
20.00 h Cloenda

Inscripcions:
El termini d’inscripció finalitza  el 14 d’abril de 2011.
La inscripció és gratuïta.
La formalització de la inscripció es farà per mitjà del formulari publicat a la pàgina web www.formaciocbe.eu
Certificat: Es lliurarà un certificat a qui acrediti l’assistència a un 80% de les hores lectives.    

                                                                        Fes-te voluntari! Marca la diferència!.
Lloc de realització: Palma Jove, Avinguda Portugal 1. Palma
Més informació: Agència del Voluntariat, Carrer Can Campaner 5.
   Telf. 900 87 88 87 – 971 22 94 14
    agenciavoluntariat@a-palma.es

Programa en PDF