12.4.11

La banca ètica Fiare escollida com a exemple de bones pràctiques pel Comitè de les Regions de la UE


El grup de treball d'innovació i recerca del Comitè de les Regions de la UE ha escollit el projecte debanca ètica, Fiare, com a exemple de bones pràctiques. L'objectiu és la promoció de l'excel·lència en matèria de responsabilitat social i garantir que les polítiques que aplica i les empreses europees realment contribueixin al desenvolupament social.

Des del desembre de 2007, Fiare té una oficina a Barcelona on, en coordinació amb la Banca Popolare Etica, ofereix serveis financers.

El Projecte Fiare es va crear l'any 2003 a partir de la reflexió de 52 organitzacions del tercer sector i l'economia social. El seu objectiu és crear una cooperativa de crèdit d'àmbit estatal que funcioni sota criteris de banca ètica nascuda des de la ciutadania i del tercer sector i que utilitzi l'activitat bancària per a transformar la societat, invertint només en projectes socials, mediambientals, culturals, humanitaris i de cooperació internacional.

Per assolir els seus objectius Fiare s'ha constituït com agent al territori espanyol de la Banca Popolare Etica d'Itàlia. Des del desembre de 2007, FIARE té una oficina a Barcelona on, en coordinació amb la Banca Popolare Etica, ofereix serveis financers.

Qualsevol persona, entitat o administració pot adquirir capital social de la cooperativa de crèdit que està previst que es constitueixi l'any 2011 i participar així en els processos de decisió del banc.

Fiare ofereix a l'estalviador responsable l'opció de subscriure diferents productes d'estalvi per finançar els sectors en els quals inverteix en forma de dipòsits “a la vista” o a “termini”.

Més informació