5.4.11

Caldran professionals de la Responsabilitat Social

graduadosCom a expert en RSE que té una dimensió pública, però sobretot per la meva activitat docent i com a conferenciant, em trobo que força persones contacten amb mi per explicar-me que tenen interès a dedicar-se a l'RSE.

Al llarg d'aquests darrers dos anys han estat moltes les persones que han entrat en contacte per aquest motiu, als quals s'hi han afegit els que "volien reorientar la seva vida professional", un eufemisme adequat per als que han patit en primera persona els efectes devastadors de la crisi.

He de valorar positivament que la gent que han viscut en la seva pell la injustícia de la crisi hagin canviat la seva manera d'entendre l'empresa i les relacions de l'empresa amb els seus grups d'interès. Tant han canviat o tant hi han aprofundit que fins i tot estan convençuts que volen dedicar-se professionalment a l'RSE.

Malauradament, no tinc més remei que ser objectiu i tocar de peus a terra i explicar-los que no els serà fàcil. El mercat laboral per als experts en RSE no ha crescut com es podria haver esperat. I crec que la principal anàlisi no és necessàriament negativa: moltes empreses trien per a aquesta funció tan sensible algú de dins, algú que tingui uns valors, una sensibilitat, i que ja rebrà la capacitació necessària. No és pas un mal plantejament.

En tot cas, ara ha aparegut una previsió, feta per la consultora KPMG, segons la qual es preveu una forta demanda de professionals de l'RSE en els propers anys. Aquesta previsió és, sens dubte, molt bona per al sector. Però ara cal veure si aquesta tendència mundial també tindrà el seu efecte al nostre país, i específicament com es concretarà a les pimes, base del nostre teixit productiu.

I també cal veure si la seva necessitat ve més aviat provocada per un excés de normatives per a les quals cal un expert amb un perfil preferentment legalista o si ve motivada per la necessitat d'aprofundir en algunes àrees concretes com pugui ser els aspectes ambientals o d'igualtat, entre d'altres. Desitjaríem que la motivació anés més encarada al desenvolupament que no a la necessitat per raons de mer compliment de la legalitat.

Però sobretot desitjaríem que un percentatge creixent d'empreses i organitzacions entenguessin que el seu futur va vinculat a la incorporació de l'RSE al seu model d'empresa, a la seva estratègia corporativa, al model de relacions amb els seus grups d'interès, a la capacitat de crear confiança, a un compromís creixent amb l'entorn.

I en aquest sentit, intueixo que seria preferible que les empreses creessin la plaça de direcció d'RSE comptant amb personal intern, de manera que el que augmentés considerablement fossin els cursos de capacitació en RSE per a l'alta direcció. I complementàriament, la contractació de nous perfils caracteritzats per la seva especialització operativa en àrees com les dites ambiental o igualtat, que es complementin amb una coneixement del sentit estratègic de l'RSE.
En una entrevista recent amb l'International Business Leaders Forum (IBLF), Barend van Bergen, de KPMG, va afirmar que el nombre de llocs de treball en l'Àrea de la RSE i la sostenibilitat experimentarà un fort creixement en els propers anys, recull un article del bloc de `Forbes '.

Com a director del Centre Internacional d'Excel·lència de Canvi Climàtic i Sostenibilitat de KPMG, va parlar sobre com la sostenibilitat és una "mega-tendència" avui en dia no només per aquesta firma de serveis professionals, sinó per a l'economia mundial.

Sobre l'estat actual de la sostenibilitat va explicar: "Fa deu anys la sostenibilitat era una qüestió emergent i secundària, però avui és un punt central de l'agenda i constitueix un criteri clau a tenir en compte en qualsevol presa de decisions".

De cara al futur, "hi haurà més regulació i els mercats emergents es tornaran més actius en sostenibilitat, i també els mercats de capitals i el sector financer seran més actius en aquesta matèria en els pròxims anys".

Pel que fa a les oportunitats de treball en l'àmbit de l'RSE, Van Bergen creu que la demanda de professionals creixerà. "A KPMG estem buscant aquests professionals. El sector financer principalment, i el sector empresarial en el seu conjunt, protagonitzaran una forta demanda de professionals de l'RSE".

"Necessitem gent que entengui el canvi climàtic, l'aigua, però també els drets humans, i que pugui donar sentit a la sostenibilitat i atreure a altres persones procedents de mercats emergents". [Font: compromisoRSE]

Nota: article publicat a Jornal.cat