21.3.09

Neix AlimentCat

AlimentCat és un projecte del DAR que vol donar servei i posar valor a la indústria i la producció agroalimentàries catalanes. A través de la seva integració al portal rural.cat que des de 2003 aplega la comunitat agroalimentària i el món rural a través de les noves tecnologies.

El nou espai s'estructura en tres apartats: Informació, Alimentació i Indústria Agroalimentària, els continguts del qual giraran entorn de les novetats d'aquesta indústria, legislació, activitats previstes i estadístiques de consum alimentari.

En destaca l'espai Alimentació que informa sobre els productes que han arribat a nivells de qualitat reconeguda, per la traçabilitat i la seva garantia de seguretat alimentària. La secció es completa amb informació sobre nutrició, cultura gastronòmica catalana.

L'apartat dedicat a la Indústria Agroalimentària s'adreça als professionals vinculats al sector oferint-los informació tècnica, oferta formativa o serveis com la Plataforma de Finançament , que dóna difusió als recursos financers per dur a terme projectes centrats en innovació i qualitat.

Entre altres entrevistes i documents hipodeu trobar:
  • Menjadors ecològics. Isabel Coderch. Responsable de menjadors a Fundació Futur
  • Qualitat i seguretat dels aliments. Kathrin Seidel, Científica del FiBL
  • Embotits halal. Raimon Traver, Director General d'Embotits Artesans Monts SL
Més informació: www.ruralcat.net/alimencat/